Bài 2 trang 62 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 62 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai.

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai.

1. ☐ Một trong những mục đích trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là để bù đắp lại những thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

2. ☐ Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã góp phần tích cực vào việc xóa bỏ sự lạc hậu của Đông Dương.

3. ☐ Sự bóc lột của chính quyền thực dân làm cho mâu thuẫn của giai cấp công nhân Việt Nam với tư bản Pháp trở thành mâu thuẫn điển hình nhất trong xã hội nước ta hồi đầu thế kỉ XX.

4. ☐ Giai cấp công nhân Việt Nam trở thành lực lượng chính trị độc lập ngay từ năm 1919.

5. ☐ Giai cấp phong kiến là giai cấp phản động, làm tay sai cho Pháp. Họ không phải là một lực lượng cách mạng.

6. ☐ Cuộc đấu tranh của công nhân xưởng Ba Son (8 - 1925) đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân.

7. ☐ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn để dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin trong lần Người sang Nga dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và mục II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 3, 5, 6;

Sai: 2, 4, 7

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài