Bài 18 trang 69 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 69 sách bài tập toán 6.a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 5,-15, 8, 3,-1, 0 b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -97; 10; 0; 4; -9; 2000.

Quảng cáo

Đề bài

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

                   \(5; -15; 8; 3; -1; 0\)

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

                 \(-97; 10; 0; 4; -9; 2000\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét:

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số \(0\).

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số \(0\).

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần là: \(-15; -1; 0; 3; 5; 8\)                        

b) Các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: \(2000; 10; 4; 0; -9; -97\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close