Bài 157 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 157 trang 91 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức: a) [(-23).5] : 5; b) [32.(-7)] : 32

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

\(a)\) \({\rm{}}\left[ {\left( { - 23} \right).5} \right]:5\)

\(b)\) \(\left[ {32.\left( { - 7} \right)} \right]:32\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất kết hợp: \((a.b):c=a.(b:c)\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({\rm{}}\left[ {\left( { - 23} \right).5} \right]:5\)

\(=\left( { - 23} \right).(5:5)\)

\(=\left( { - 23} \right):1 \)

\(= - 23\)

\(b)\) \(\left[ {32.\left( { - 7} \right)} \right]:32\)

\(=\left( { - 7} \right).\left( {32:32} \right)\)

\(=\left( { - 7} \right).1\)

\(= - 7\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài