Bài 155 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 155 trang 91 sách bài tập toán 6. Tìm hai cặp số nguyên a, b khác nhau sao cho a ⋮ b và b ⋮ a.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hai cặp số nguyên \(a, b\) khác nhau sao cho \(a \,⋮ \,b\) và \(b \,⋮\, a.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho \(a,b\) là hai số nguyên và \(b\) khác \(0\). Nếu có số nguyên \(q\) sao cho \(a=bq\) thì ta nói \(a\) chia hết cho \(b\)

Chú ý đến hai số nguyên đối nhau.

Lời giải chi tiết

* Với mọi số nguyên a khác 0. Số đối của a là – a và ta có:

\(a = (-1).(-a)\) và \(( -a) = (-1).a\)

Suy ra: a chia hết cho (-a) và ngược lại (-a) chia hết cho a.

Do đó, mọi cặp số nguyên đối nhau và khác \(0\) đều có tính chất: Số thứ nhất chia hết cho số thứ hai và số thứ hai chia hết cho số thứ nhất.

Ví dụ: \(3\, ⋮\, (-3)\) và \((-3)\, ⋮\, 3\)

\(11 \,⋮ \,(-11)\) và \((-11) \,⋮ \,11\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài