Bài 152 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 152 trang 91 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp số A và B: a) Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a+b) với a ∈ A, b ∈ B?

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tập hợp số \({\rm{A}} = \left\{ {4;\,5;\,6;\,7;\,8} \right\};B = \left\{ {13;\,14;\,15} \right\}\)

\(a)\) Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng \((a+b)\) với \(a ∈ A, b ∈ B\)\(?\)

\(b)\) Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho \(3\)\(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a)\) Lấy mỗi phần tử \(a ∈ A\) cộng với một phần tử \(b ∈ B\) ta được một tổng \(a+b\)

\(b)\) Sau khi tính tổng xong, xét xem có bao nhiêu tổng chia hết cho \(3\).

Lời giải chi tiết

\(a)\) Các giá trị của \(a,\, b\) và \(a+b\) được thể hiện trong bảng dưới đây, có \(15\) tổng với \(7\) giá trị khác nhau được tạo thành:

\(b)\) Trong đó, có \(5\) tổng chia hết cho \(3\) là: \(18, \,18,\, 21,\,21,\,21.\)

Như vậy có \(2\) tổng khác nhau chia hết cho \(3\) là: \(18\) và \(21\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài