Bài 151 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 151 trang 91 sách bài tập toán 6. Tìm tất cả các ước của -2, 4, 13, 15, 1.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tất cả các ước của \(-2, \,4, \,13, \,15,\, 1.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta chia  \(n\) lần lượt cho các số nguyên dương từ \(1\) đến \(n\) để được các ước nguyên dương của \(n\) từ đó lấy thêm các ước là số đối của các ước vừa tìm được.

Lời giải chi tiết

\(Ư( - 2) =\) \(\left\{ { - 2; - 1;\,1;\,2} \right\}\) 

\(Ư(4) =\) \(\left\{ { - 4; - 2; - 1;\,1;\,2;\,4} \right\}\)

\(Ư(13) = \)\(\left\{ { - 13; - 1;\,1;\,13} \right\}\)

\(Ư(15) = \)\(\left\{ { - 15; - 5; - 3; - 1;\,1;\,3;\,5;\,15} \right\}\)

\(Ư(1) = \)\(\left\{ { - 1;\,1} \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài