Bài 144 trang 38 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 144 trang 38 sách bài tập toán 6. Tính tỉ số phần trăm của hai số : a) 5 và 8 ; b) 10 và 7 ; ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính tỉ số phần trăm của hai số :

a) \(5\) và \(8\)             b) \(10\) và \(7\)

c) \(7\) và \(12\)           d) \(13\) và \(6\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc tìm tỉ số phần trăm :

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\), ta nhân \(a\) với \(100\) rồi chia cho \(b\) và viết kí hiệu phần trăm vào kết quả : \(\dfrac{a.100}{b}\%.\) 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Tỉ số phần trăm của \(5\) và \(8\) là : \(\displaystyle {{5.100} \over 8}\%  = 62,5\%. \)

b) Tỉ số phần trăm của \(10\) và 7\) là : \(\displaystyle {{10.100} \over 7}\%  \approx 142,86\%. \)

c) Tỉ số phần trăm của \(7\) và \(12\) là : \(\displaystyle {{7.100} \over {12}}\%  \approx 58,3\% .\)

d) Tỉ số phần trăm của \(13\) và \(6\) là : \(\displaystyle {{13.100} \over 6}\%  \approx 216,7\%. \)

Loigiaihay.com

 • Bài 145 trang 38 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 145 trang 38 sách bài tập toán 6. Tính : a) 8% của 90 ; b) 7% của 80 ; ...

 • Bài 146 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 146 trang 39 sách bài tập toán 6. a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em ...

 • Bài 147 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 147 trang 39 sách bài tập toán 6. Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C. ; ...

 • Bài 148 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 148 trang 39 sách bài tập toán 6. a) Tính khối lượng đường chứa trong 3/4 tấn sắn tươi biết rằng sắn tươi chứa 25% đường ; ..

 • Bài 149 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 149 trang 39 sách bài tập toán 6. Kết quả tìm hiểu sở thích của 320 học sinh khối 6 cho biết: có đúng 62,5% số học sinh...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close