Bài 146 trang 39 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 146 trang 39 sách bài tập toán 6. a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em ...

Quảng cáo

Đề bài

a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là \(150\%\). Em kém anh \(4\) tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em. 

b) Tỉ số của tuổi con và tuổi mẹ là \(37,5\%\). Tổng số tuổi của hai mẹ con là \(44\). Tính tuổi mỗi người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đổi các số đo phần trăm thành dạng phân số.

- Áp dụng bài toán tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là \(\displaystyle 150\%  = {{150} \over {100}} = {3 \over 2}.\)

Coi tuổi anh gồm \(3\) phần bằng nhau thì tuổi em gồm \(2\) phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là: \(3 -2 = 1\) (phần)

Tuổi em là: \(\displaystyle  4 : 1 . 2= 8\) (tuổi)

Tuổi anh là: \(8 + 4 = 12\) (tuổi)

b) Tỉ số tuổi con và tuổi mẹ là \(\displaystyle 37,5\%  = {{375} \over {1000}} = {3 \over 8}.\)

Coi tuổi con gồm \(3\) phần bằng nhau thì tuổi mẹ gồm \(8\) phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là :     \(3 + 8 = 11\) (phần)

Tuổi mẹ là : \(\displaystyle 44: 11 . 8 = 32\) (tuổi)

Tuổi con là:  \(44 –32 = 12\) (tuổi)

Cách khác: 

a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là \(\displaystyle 150\%  = {{150} \over {100}} = {3 \over 2}.\)

Phân số chỉ 4 tuổi bằng \(\dfrac{3}{2} - 1 = \dfrac{3}{2} - \dfrac{2}{2} = \dfrac{1}{2}\) (tuổi em)

Tuổi em là: \(4:\dfrac{1}{2} = 4.\dfrac{2}{1} = 8\) (tuổi)

Tuổi anh là: \(8 + 4 = 12\) (tuổi)

b) Tỉ số tuổi con và tuổi mẹ là  \(37,5\%  = \dfrac{{375}}{{1000}} = \dfrac{3}{8}\)

Phân số chỉ 44 tuổi bằng \(1 + \dfrac{3}{8} = \dfrac{8}{8} + \dfrac{3}{8} = \dfrac{{11}}{8}\) (tuổi mẹ)

Tuổi mẹ là \(44:\dfrac{{11}}{8} = 44.\dfrac{8}{{11}} = \dfrac{{44.8}}{{11}} = 32\) (tuổi)

Tuổi con là: \(44 – 32 = 12\) (tuổi)

Loigiaihay.com

 • Bài 147 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 147 trang 39 sách bài tập toán 6. Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C. ; ...

 • Bài 148 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 148 trang 39 sách bài tập toán 6. a) Tính khối lượng đường chứa trong 3/4 tấn sắn tươi biết rằng sắn tươi chứa 25% đường ; ..

 • Bài 149 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 149 trang 39 sách bài tập toán 6. Kết quả tìm hiểu sở thích của 320 học sinh khối 6 cho biết: có đúng 62,5% số học sinh...

 • Bài 150 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 150 trang 39 sách bài tập toán 6. An nói với Bình: "Theo một cuộc điều tra của Đài truyền hình có 32% số người được hỏi ý kiến tán thành chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất cả các buổi tối". ...

 • Bài 17.1, 17.2, 17.3 phần bài tập bổ sung trang 39, 40 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 17.1, 17.2, 17.3 phần bài tập bổ sung trang 39, 40 sách bài tập toán 6. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close