Bài 147 trang 39 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 147 trang 39 sách bài tập toán 6. Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C. ; ...

Quảng cáo

Đề bài

Lớp \(6C\) có \(48\) học sinh. Số học sinh giỏi bằng \(18,75\%\) số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng \(300\%\) số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp \(6C\).

b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số học sinh cả lớp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các quy tắc :

- Muốn tìm \(a\%\) của số \(B\) ta lấy \(B\) nhân với \(a\%.\)

- Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\), ta nhân \(a\) với \(100\) rồi chia cho \(b\) và viết kí hiệu phần trăm vào kết quả : \(\dfrac{a.100}{b}\%.\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Số học sinh giỏi của lớp \(6C\) là :

\(\displaystyle 48.18,75\%  = 48.{{1875} \over {10000}} = 9\) (học sinh)

Số học sinh trung bình của lớp \(6C\) là : 

\(\displaystyle 9.300\%  = 9.{{300} \over {100}} = 27\) (học sinh)

Số học sinh khá của lớp \(6C\) là :

\(48 – (9+27) = 12\) (học sinh)

b) Tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp là :

\(\displaystyle{{27.100} \over {48}}\% ={{2700} \over {48}}\% = 56,25\% \)

Tỉ số phần trăm số học sinh khá so với học sinh cả lớp là :

\(100\% - (18,75\% + 56,25 \%) = 25\%\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 148 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 148 trang 39 sách bài tập toán 6. a) Tính khối lượng đường chứa trong 3/4 tấn sắn tươi biết rằng sắn tươi chứa 25% đường ; ..

 • Bài 149 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 149 trang 39 sách bài tập toán 6. Kết quả tìm hiểu sở thích của 320 học sinh khối 6 cho biết: có đúng 62,5% số học sinh...

 • Bài 150 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 150 trang 39 sách bài tập toán 6. An nói với Bình: "Theo một cuộc điều tra của Đài truyền hình có 32% số người được hỏi ý kiến tán thành chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất cả các buổi tối". ...

 • Bài 17.1, 17.2, 17.3 phần bài tập bổ sung trang 39, 40 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 17.1, 17.2, 17.3 phần bài tập bổ sung trang 39, 40 sách bài tập toán 6. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng ...

 • Bài 146 trang 39 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 146 trang 39 sách bài tập toán 6. a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close