Bài 142 trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 142 trang 23 sách bài tập toán 6. Tìm các số tự nhiên x, sao cho: a) x ∈ B(15) và 40 ≤ x ≤ 70; ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các số tự nhiên \(x\) sao cho:

\(a)\) \( x \in B(15)\) và \(40 \le x \le 70  \)        

\(b)\) \( x \,\, ⋮\,\, 12\) và \(0 < x \le 30\)

\(c)\) \( x \in Ư (30)\) và \(x > 12\)                 

\(d)\) \( 8\,\, ⋮\,\, x\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Để tìm bội của một số khác \(0\), ta nhân số đó lần lượt với :  \(0, 1, 2, 3, ...\)

+) Để tìm ước của một số, ta chia số đó lần lượt cho \(1, 2, 3, ....\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có: \(B(15) =\left\{ {0;15;30;45;60;75;...} \right\}\)

Vì  \(x \in B(15)\) và \(40 \le x \le 70\) nên \(x \in \left\{ {45;60} \right\}\)

\(b)\) Vì \(x\,\, ⋮ \,\,12\) nên \(x\) là bội của \(12 .\)

Ta có: \(B(12) =\left\{ {0;12;24;36;48;...} \right\}\)

Vì  \(x \,\,⋮\,\, 12\) và \(0 < x \le 30\) nên \(x  \in \left\{ {12;24} \right\}\)

\(c)\)  Ta có  \(Ư(30) =\left\{ {1;2;3;5;6;10;15;30} \right\}\)

Vì \(x \in Ư (30)\) và \(x > 12\) nên \(x \in \left\{ {15;30} \right\}\)
\(d)\) Vì \(8 \,\,⋮\,\, x\) nên \(x\) là ước của \(8\)

Ta có \(Ư(8) = \left\{ {1;2;4;8} \right\}\)

Vậy \(x \in \left\{ {1;2;4;8} \right\}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 13. Ước và bội
Quảng cáo
list
close
Gửi bài