Bài 118 trang 32 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 118 trang 32 sách bài tập toán 6. Viết các phân số 7/10, 10/21, 7/8 dưới dạng tổng các phân số có tử bằng 1 và mẫu khác nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phân số dưới \(\displaystyle {7 \over {10}};{{10} \over {21}};{7 \over 8}\) dạng tổng các phân số có tử bằng \(1\) và mẫu khác nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tách tử số thành tổng của hai số rồi sử dụng: \(\dfrac{{a + c}}{b} = \dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{b}\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle  {7 \over {10}} = {5 \over {10}} + {2 \over {10}} = {1 \over 2} + {1 \over 5} \)

\(\displaystyle {{10} \over {21}} = {7 \over {21}} + {3 \over {21}} = {1 \over 3} + {1 \over 7} \) 
\(\displaystyle {7 \over 8} = {4 \over 8} + {2 \over 8} + {1 \over 8} = {1 \over 2} + {1 \over 4} + {1 \over 8}  \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close