Bài 115 trang 32 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 115 trang 32 sách bài tập toán 6. Một người đi xe máy đoạn đường AB với vận tốc 26 và 1/4 km/h hết 2,4 giờ. Lúc về, người ấy đi với vận tốc 30km/h. Tính thời gian người ấy đi từ B đến A.

Quảng cáo

Đề bài

Một người đi xe máy đoạn đường \(AB\) với vận tốc \(\displaystyle 26{1 \over 4}km/h\) hết \(2,4\) giờ. Lúc về, người ấy đi với vận tốc \(30km/h.\) Tính thời gian người ấy đi từ \(B\) đến \(A.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính độ dài quãng đường \(AB\) ta lấy vận tốc lúc đi nhân với thời gian đi hết quãng đường \(AB.\)

- Tính thời gian người ấy đi từ \(B\) đến \(A\) ta lấy độ dài quãng đường \(AB\) chia cho vận tốc lúc về.

Lời giải chi tiết

Quãng đường \(AB\) dài là :

          \(\displaystyle 26{1 \over 4}.2,4 = {{105} \over 4}.{{24} \over {10}} = 63\;(km)\)

Thời gian người ấy đi từ B về A là :

         \(\displaystyle 63:30 = {{63} \over {30}} ={{21} \over {10}} = 2,1\) (giờ)

          \(2,1\) giờ \(= 2\) giờ \(6\) phút

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài