Bài 113 trang 84 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 113 trang 84 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính: a) (-7).8 b) 6.(-4) c) (-12).12 d) 450.(-2)

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính:

\(a)\, (-7).8\)                 \(b)\, 6.(-4)\)               

\(c)\, (-12).12\)             \(d)\, 450.(-2)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " - " trước kết quả nhận được.

Hãy nhớ: Số âm x Số dương = Số âm.

Lời giải chi tiết

\(a)\, (-7).8  = -56\)

\(b)\, 6.(-4)   = -24\)

\(c)\, (-12).12 = -144\)

\(d)\, 450.(-2) =  -900\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài