Bài 112 trang 84 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 84 sách bài tập toán 6. Tính 225.8. Từ đó suy ra kết quả của: a) (-225).8 b) (-8).225 c) 8.(-225)

Quảng cáo

Đề bài

Tính \(225.8.\) Từ đó suy ra kết quả của:

\(a)\, (-225).8\)    \(b)\, (-8).225\)   \(c)\, 8.(-225)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \(" -"\) trước kết quả nhận được.

Hãy nhớ: Số âm x Số dương = Số âm.

Lời giải chi tiết

Ta có \(225.8 = 1800\) nên:

\(a)\, (-225).8 = -1800\)      

\(b)\, (-8).225 = -1800\)                 

\(c)\, 8.(-225)= -1800\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài