Bài 111 trang 31 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 111 trang 31 sách bài tập toán 6. Viết các số đo thời gian sau đây dưới dạng hỗn số và phân số với đơn vị là giờ ...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số đo thời gian sau đây dưới dạng hỗn số và phân số với đơn vị là giờ:

\(1h\;15ph\;; \quad \quad2 h\;20ph\; ; \quad \quad 3h\;12ph.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để viết số đo có đơn vị là phút sang đơn vị là giờ ta lấy số phút chia cho \(60.\)

Lời giải chi tiết

\(1\) giờ \(15\) phút \(=\displaystyle 1{{15} \over {60}}\) giờ  \(=\displaystyle 1{1 \over 4}\) giờ  \(=\displaystyle {5 \over 4}\) giờ.

\(2\) giờ \(20\) phút \(= \displaystyle 2{{20} \over {60}}\) giờ \(= \displaystyle 2{1 \over 3}\) giờ \( = \displaystyle {7 \over 3}\) giờ.

\(3\) giờ \(12\) phút \(= \displaystyle 3{{12} \over {60}}\) giờ \(= \displaystyle 3{1 \over 5}\) giờ \(= \displaystyle {{16} \over 5}\) giờ.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài