Bài 112 trang 31 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 112 trang 31 sách bài tập toán 6. Tính ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính 

a) \(\displaystyle 6{3 \over 8} + 5{1 \over 2}\)      b) \(\displaystyle 5{3 \over 7} - 2{3 \over 7}\)

c) \(\displaystyle - 5{1 \over 7} + 3{2 \over 5}\)    d) \(\displaystyle - 2{1 \over 3} - 1{2 \over 7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có thể tách hỗn số thành phần nguyên và phần hỗn số, sau đó cộng (hoặc trừ) phần nguyên với nhau và cộng (hoặc trừ) phần hỗn số với nhau.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle {\rm{}}6{3 \over 8} + 5{1 \over 2} = \left( {6 + 5} \right) + \left( {{3 \over 8} + {1 \over 2}} \right) \)

\(\displaystyle = 11 + \left( {{3 \over 8} + {4 \over 8}} \right) = 11 + {7 \over 8} = 11{7 \over 8}.\) 

b) \(\displaystyle 5{3 \over 7} - 2{3 \over 7} = \left( {5 - 2} \right) + \left( {{3 \over 7} - {3 \over 7}} \right) \)\(\displaystyle= 3.\) 

c) \(\displaystyle  - 5{1 \over 7} + 3{2 \over 5} \)\(\displaystyle= \left( { - 5 + 3} \right) + \left( {{{ - 1} \over 7} + {2 \over 5}} \right) \)
\(\displaystyle = - 2 + \left( {{{ - 5} \over {35}} + {{14} \over {35}}} \right) = - 2 + {9 \over {35}} \)
\(\displaystyle =  {{-70} \over {35}} + {9 \over {35}} = {-61 \over {35}} = - 1{{26} \over {35}}. \)

d) \(\displaystyle  - 2{1 \over 3} - 1{2 \over 7} = - \left( {2{1 \over 3} + 1{2 \over 7}} \right) \)
\(\displaystyle = - \left[ {\left( {2 + 1} \right) + \left( {{1 \over 3} + {2 \over 7}} \right)} \right] \) 
\(\displaystyle= - \left[ {3 + \left( {{7 \over {21}} + {6 \over {21}}} \right)} \right] = - 3{{13} \over {21}}. \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close