Bài 1 trang 66 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 66 sách bài tập toán 6. Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế trong hình dưới. Trong các nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn?...

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế trong hình 11. 

b) Trong các nhiệt kế a và b nhiệt độ nào cao hơn?

  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhìn vào số đo của nhiệt kế để đọc và so sánh

Chẳng hạn: \(-1^0C\) đọc là trừ một độ C

Lời giải chi tiết

a) Nhiệt kế a) chỉ \( - 20^\circ C\). Đọc là âm hai mươi độ C hoặc trừ hai mươi độ C.

Nhiệt kế b) chỉ \(10^\circ C\). Đọc là mười độ C.

b) Nhiệt độ chỉ trong nhiệt kế b) cao hơn và cao hơn \(30^\circ C\).

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 66 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 2 trang 66 sách bài tập toán 6. Đọc độ cao của các địa điểm sau: a) Độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ (Nhật) là 3776 mét. b) Độ cao của biển chết là - 392 mét.

 • Bài 3 trang 66 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 3 trang 66 sách bài tập toán 6. Ghi các số -1, -2, -3, 1, 2 vào trục số ở hình 12.

 • Bài 4 trang 66 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 4 trang 66 sách bài tập toán 6. Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -6 và -2 vào trục ở hình 13.

 • Bài 5 trang 66 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 5 trang 66 sách bài tập toán 6. Vẽ một trục số và cho biết: Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị, không đơn vị và hai cặp điểm cách đều điểm 0.

 • Bài 6 trang 67 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6 trang 67 sách bài tập toán 6. Trên hình bên, điểm A nằm cách điểm O bốn đơn vị về phía trên, còn điểm B nằm cách điểm O ba đơn vị, về phía dưới. Các điểm C và D nằm cách điểm O như thế nào?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close