Bài 1 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông...

Quảng cáo

Đề bài

Viết tập hợp \( A\) các số tự nhiên lớn hơn \(7\) và nhỏ hơn \(12\), sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

\(9 \, \square \,A;14 \,\square \,A\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng cách viết tập hợp dưới dạng liệt kê các phần tử

+ Chỉ ra các phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp \(A\).

\(VD:\, 3 \in A\) nghĩa là \(3\) là phần tử thuộc tập hợp \(A\)

\(4 \notin  A\) nghĩa là \(4\) không là phần tử thuộc tập hợp \(A\)

Lời giải chi tiết

Các số tự nhiên lớn hơn \(7\) và nhỏ hơn \(12\) là \(8;9;10;11\)

Nên \({\rm{A =  }}\left\{ {8;9;10;11} \right\}\)

Như vậy ta thấy \(9\) là phần tử thuộc tập hợp \(A\) và \(14\) không là phần tử thuộc tập hợp \(A.\)

Ta điền ký hiệu như sau: \(9 \in A;14 \notin A.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài