Bài 1 trang 23 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 23 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1-2

1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những quốc gia giành được độc lập sớm nhất ở châu Phi là

A. Ai Cập và Angiêri. 

B. Ai Cập và Libi.  

C. Ai Cập và Tuynidi.

D. Ai Cập và Marốc.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập

Lời giải: Mở đầu cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (1952) lật đổ vương triều Pharuc lập nên nước cộng hòa Ai Cập (18-6-1953). Cùng năm 1952, nhân dân Libi giành được độc lập.

Chọn B

2. Lịch sử thế giới ghi nhận năm 1960 là năm "Châu Phi" vì: 

A. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ bị hoàn toàn sụp đổ

B. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu Phi đã bị xóa bỏ hoàn toàn

C. Hệ thống thuộc địa của Pháp bị sụp đổ hoàn toàn.

D. Có 17 nước Châu Phi được trao trả độc lập

Phương pháp: Xem lại mục 1. Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập

Lời giải: Đặc biệt, lịch sử ghi nhận năm 1960 là "Năm châu Phi" với 17 nước được trao trả độc lập.

Chọn D

Câu 3-4

3. Năm 1975 là mốc đánh dấu sự thất bại về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ với sự kiện giành độc lập của

A. Môdămbích và Ănggôla.                                   

B. Angiêri và Môdămbích.  

C. Êtiôpia và Ănggôla.                                  

D. Êtiôpia và Angiêri.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập

Lời giải: Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã.

Chọn A

4. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đã chấm dứt vào năm

A. 1990.                          

B. 1993.                               

C. 1994.                                

D. 1995.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập

Lời giải: Tại Nam Phi, Hiến pháp tháng 11-1993 chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai).

Chọn B

Câu 5-6

5. Phong trào được coi là "lá cờ đầu" của cách mạng Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Cách mạng Mêhicô.                                       

B. Cách mạng Cuba

C. Cách mạng Panama.           

D. Cách mạng Vênêxuêla.

Phương pháp: Xem lại mục II. Các nước Mỹ Latinh

Lời giải: Phong trào đấu tranh lật đổ các chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là cách mạng Cuba. Cách mạng Cuba được coi là "lá cờ đầu" ở Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chọn B

6. Hình thức đấu tranh chủ yếu của các nuớc Mĩ Latinh sau thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959 là

A. đấu tranh vũ trang.

B. đấu tranh nghị trường.

C. đấu tranh ngoại giao. 

D. bất hợp tác.

Phương pháp: Xem lại mục II. Các nước Mỹ Latinh

Lời giải: Hình thức đấu tranh chủ yếu của các nuớc Mĩ Latinh sau thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959 là đấu tranh vũ trang.

Chọn A

Câu 7-8

7. Ý nào không phản ánh đúng những khó khăn, thách thức mà các nước Châu Phi phải đối mặt trong công cuộc xây dựng xây dựng đất nước hiện nay

A. Tàn dư của chế độ thực dân cũ, trình độ dân trí thấp, dịch bệnh hoành hành

B. Xung đột sắc tộc và tôn giáo, sự bùng nổ về dân số

C. Liên minh Châu Phi không phát huy được vai trò hoạt động của mình ở châu lục

D. Nội chiến, đói nghèo, nợ nần và phụ thuộc vào nước ngoài

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Lời giải: Nhiều nước vẫn còn tình trạng lạc hậu, không ổn định: xung đột về sắc tộc và tôn giáo, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên; bệnh tật và mù chữ; sự bùng nổ về dân số; đói nghèo, nợ nần và phụ thuộc nước ngoài,...

Chọn C

8. Ý nào đúng để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau

Sau khi khôi phục độc lập, giành được chủ qyền, các nước Mĩ latinh bước vào thời kì xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ... đã trở thành nững nước công nghiệp mới. Tuy nhiên, nhiều nước gặp nhiều khó khăn: Mâu thuẫn xã hội là vấn đề nổi cộm và ... trở thành quốc nạn.

A. Braxin, Áchentina, Mêhicô .... tham nhũng

B. Braxin, Vênêxuêla, Mêhicô .... tội phạm

C. Braxin, Áchentina, Mêhicô .... xung đột sắc tộc

B. Braxin, Cuba, Urugoay .... tham nhũng

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Lời giải: 

Sau khi khôi phục độc lập, giành được chủ qyền, các nước Mĩ latinh bước vào thời kì xây dựng và phát triển kinh tế xã hội Braxin, Áchentina, Mêhicô đã trở thành nững nước công nghiệp mới. Tuy nhiên, nhiều nước gặp khó khăn: Mâu thuẫn xã hội là vấn đề nổi cộm và tham nhũng trở thành quốc nạn.

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài