Bài 1 trang 59 SGK Địa lí 7

Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt - ẩm dưới đây thuộc các môi trường nào của đới ôn hòa.

Quảng cáo

Đề bài

Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt - ẩm dưới đây thuộc các môi trường nào của đới ôn hòa.

Lời giải chi tiết

- Biểu đồ A : Mùa hạ nhiệt độ dưới 10°C, 9 tháng nhiệt độ dưới 0°C, mùa đông có tháng nhiệt độ - 30°C, mưa ít, tháng; mưa nhiều nhất không quá 50 mm, có 9 tháng tuyết rơi, mưa nhiều vào mùa hạ.

⟹ thuộc môi trường ôn đới lục địa (khu vực gần cực). 

- Biểu đồ B : Mùa hạ nhiệt độ khoảng 25°C, mùa đông nhiệt độ khoảng 10°C, mùa hạ khô hạn, mưa vào thu đông.

⟹ thuộc kiểu khí hậu Địa Trung Hải.

- Biểu đồ C : Mùa hạ mát, mùa đông ấm, mưa quanh năm.

⟹ thuộc môi trường khí hậu ôn đới hải dương.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài