Câu 1 (mục 1 - bài học 47 - trang 142) sgk địa lí 7

Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái Đá như thế nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái Đất như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng.

Liên hệ.

Lời giải chi tiết

Khi băng ở Nam Cực tan ra sẽ làm cho nước biển và đại dương dâng cao làm chìm ngập nhiều vùng đất trũng ven biển. Nhiều diện tích đất ở và canh tác của người dân ven biển bị mất đi, ảnh hưởng lớn tới đời sống sản xuất của dân cư ven biển. Tàu thuyền đi lại ở nơi có băng trôi sẽ rất nguy hiểm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close