Trong tổng số trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính có bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 3 SGK Địa lí 7

Quảng cáo

Đề bài

- Quan sát hai tháp tuổi ở hình 1.1, cho biết:

+ Trong tổng số trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính có bao nhiêu bé trà và bao nhiêu bé gái?

+ Hình dạng của hai tháp tuổi khác nhau như thế nào? Tháp tuổi có hình dạng như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao?

Lời giải chi tiết

- Số trẻ em từ khi sinh ra đến 4 tuối:

+ Tháp tuổi thứ nhất có khoảng 5,5 triệu bé trai và 5,5 triệu bé gái.

+ Tháp tuổi thứ hai có khoảng 4,5 triệu bé trai và 5,5 triệu bé gái.

- So sánh hình dạng hai tháp tuổi:

+ Tháp tuổi thứ nhất có đáy tháp rộng, thân tháp thu hẹp dần.

+ Tháp tuổi thứ hai có đáy tháp hẹp, thân tháp mở rộng.

⟹ Tháp tuổi có thân tháp mở rộng (như tháp tuổi thứ 2) thể hiện số người trong độ tuổi lao động cao, nhưng đáy tháp hẹp thể hiện tỉ lệ sinh đã giảm, tương lai nguồn lao động cũng bị giảm.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Dân số
Gửi bài