Trả lời câu hỏi mục 1 trang 3 SGK Địa lí 7

Quan sát hai tháp tuổi ở hình 1.1, cho biết: + Trong tổng số trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính có bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái? + Hình dạng của hai tháp tuổi khác nhau như thế nào? Tháp tuổi có hình dạng như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao?

Quảng cáo

Đề bài

- Quan sát hai tháp tuổi ở hình 1.1, cho biết:

+ Trong tổng số trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính có bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái?

+ Hình dạng của hai tháp tuổi khác nhau như thế nào? Tháp tuổi có hình dạng như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1.1. để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Số trẻ em từ khi sinh ra đến 4 tuối:

+ Tháp tuổi thứ nhất có khoảng 5,5 triệu bé trai và 5,5 triệu bé gái.

+ Tháp tuổi thứ hai có khoảng 4,5 triệu bé trai và 4,8 triệu bé gái.

- So sánh hình dạng hai tháp tuổi:

+ Tháp tuổi thứ nhất có đáy rộng, thân thu hẹp dần.

+ Tháp tuổi thứ hai có đáy hẹp, thân mở rộng.

⟹ Tháp tuổi có thân tháp mở rộng (như tháp tuổi thứ 2) thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close