Bài 4: Nghe - kể Mơ ước của Sam trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Em hãy nhớ lại câu chuyện “Mơ ước của Sam” kết hợp tranh và câu hỏi gợi ý để kể lại từng đoạn câu chuyện.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện.

 

Phương pháp giải:

Em lắng nghe cô kể chuyện.

Lời giải chi tiết:

Mơ ước của Sam

1. Sam là một cậu bé nhà nghèo. Cha cậu làm thuê cho chủ các trại ngựa trong vùng. Những ngày nghỉ, Sam thường theo cha đi hết trại ngựa này sang trại ngựa khác để phụ giúp ông. Vì thế, cậu rất yêu quý những chú ngựa.

2. Một hôm, thầy giáo ra đề bài: "Lớn lên, em muốn làm nghề gì?". Khi các bạn viết sẽ trở thành bác sĩ, giáo viên, diễn viên, người làm vườn,... thì Sam viết cậu muốn làm chủ một trại nuôi ngựa. Cuối giờ, thầy giáo gặp Sam, ân cần nói:

- Sam à, mơ ước của em thật tuyệt! Nhưng để làm chủ một trại ngựa cũng không dễ. Em sẽ phải cố gắng nhiều đấy.

Sam lễ phép:

- Dạ...

Thầy động viện:

- Em có thể suy nghĩ thêm và gửi lại bài cho thầy sau.

3. Suốt cả tuần sau đó, Sam suy nghĩ rất nhiều. Cậu quyết định hỏi ý kiến cha.

- Con trai thân yêu, con phải tự quyết định thôi! - Cha cậu bảo.

Cuối cùng, Sam quyết định nộp lại bài làm cũ. Cậu mạnh dạn nói:

- Thưa thầy. Em xin được giữ ước mơ ạ.

4. Nhiều năm trôi qua, một ngày nọ, thầy giáo năm xưa dẫn học trò của mình đi dã ngoại đến một trang trại nuôi ngựa rộng hai trăm mẫu. Thật bất ngờ, chủ trang trại chính là cậu học trò nhỏ năm nào. Hai thầy trò gặp lại nhau. Thầy nói:

- Sam ạ, em là một chàng trai đầy nghị lựa. Chúc mừng em đã thực hiện được ước mơ!

Phỏng theo Hạt giống tâm hồn, tập 3

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh.

Mơ ước của Sam

Phỏng theo Hạt giống tâm hồn, tập 3

Phương pháp giải:

Em hãy nhớ lại câu chuyện “Mơ ước của Sam” kết hợp tranh và câu hỏi gợi ý để kể lại từng đoạn câu chuyện.

Lời giải chi tiết:

Đoạn 1:

Sam là một cậu bé nhà nghèo. Cha cậu làm thuê cho chủ các trại ngựa trong vùng. Những ngày nghỉ, Sam thường theo cha đi hết trại ngựa này sang trại ngựa khác để phụ giúp ông. Vì thế, cậu rất yêu quý những chú ngựa.

Đoạn 2:

Một hôm, thầy giáo ra đề bài: "Lớn lên, em muốn làm nghề gì?". Khi các bạn viết sẽ trở thành bác sĩ, giáo viên, diễn viên, người làm vườn,... thì Sam viết cậu muốn làm chủ một trại nuôi ngựa. Cuối giờ, thầy giáo gặp Sam, ân cần nói:

- Sam à, mơ ước của em thật tuyệt! Nhưng để làm chủ một trại ngựa cũng không dễ. Em sẽ phải cố gắng nhiều đấy.

Sam lễ phép:

- Dạ...

Thầy động viện:

- Em có thể suy nghĩ thêm và gửi lại bài cho thầy sau.

Đoạn 3:

Suốt cả tuần sau đó, Sam suy nghĩ rất nhiều. Cậu quyết định hỏi ý kiến cha.

- Con trai thân yêu, con phải tự quyết định thôi! - Cha cậu bảo.

Cuối cùng, Sam quyết định nộp lại bài làm cũ. Cậu mạnh dạn nói:

- Thưa thầy. Em xin được giữ ước mơ ạ.

Đoạn 4:

Nhiều năm trôi qua, một ngày nọ, thầy giáo năm xưa dẫn học trò của mình đi dã ngoại đến một trang trại nuôi ngựa rộng hai trăm mẫu. Thật bất ngờ, chủ trang trại chính là cậu học trò nhỏ năm nào. Hai thầy trò gặp lại nhau. Thầy nói:

- Sam ạ, em là một chàng trai đầy nghị lựa. Chúc mừng em đã thực hiện được ước mơ!

Câu 3

Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Phương pháp giải:

Em hãy dựa vào nội dung các đoạn trên cùng và bức tranh để kể lại câu chuyện.

Lời giải chi tiết:

Mơ ước của Sam

1. Sam là một cậu bé nhà nghèo. Cha cậu làm thuê cho chủ các trại ngựa trong vùng. Những ngày nghỉ, Sam thường theo cha đi hết trại ngựa này sang trại ngựa khác để phụ giúp ông. Vì thế, cậu rất yêu quý những chú ngựa.

2. Một hôm, thầy giáo ra đề bài: "Lớn lên, em muốn làm nghề gì?". Khi các bạn viết sẽ trở thành bác sĩ, giáo viên, diễn viên, người làm vườn,... thì Sam viết cậu muốn làm chủ một trại nuôi ngựa. Cuối giờ, thầy giáo gặp Sam, ân cần nói:

- Sam à, mơ ước của em thật tuyệt! Nhưng để làm chủ một trại ngựa cũng không dễ. Em sẽ phải cố gắng nhiều đấy.

Sam lễ phép:

- Dạ...

Thầy động viện:

- Em có thể suy nghĩ thêm và gửi lại bài cho thầy sau.

3. Suốt cả tuần sau đó, Sam suy nghĩ rất nhiều. Cậu quyết định hỏi ý kiến cha.

- Con trai thân yêu, con phải tự quyết định thôi! - Cha cậu bảo.

Cuối cùng, Sam quyết định nộp lại bài làm cũ. Cậu mạnh dạn nói:

- Thưa thầy. Em xin được giữ ước mơ ạ.

4. Nhiều năm trôi qua, một ngày nọ, thầy giáo năm xưa dẫn học trò của mình đi dã ngoại đến một trang trại nuôi ngựa rộng hai trăm mẫu. Thật bất ngờ, chủ trang trại chính là cậu học trò nhỏ năm nào. Hai thầy trò gặp lại nhau. Thầy nói:

- Sam ạ, em là một chàng trai đầy nghị lựa. Chúc mừng em đã thực hiện được ước mơ!

Phỏng theo Hạt giống tâm hồn, tập 3

Quảng cáo
close