Bài 2: Đơn xin vào Đội trang 57, 58 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tìm từ ngữ gọi tên các sự vật dưới đây. Đơn này là của ai gửi cho ai? Vì sao bạn Huy làm đơn xin vào Đội? Nêu nhận xét về cách trình bày đơn. Bạn Ngô Tuấn Huy đã hứa những gì nếu được vào Đội? Để trở thành đội viên, các em cần phải làm gì? Giúp bạn nhỏ tìm đường đưa thư, biết rằng trên đường đi có các bức thư ghi từ ngữ chỉ phẩm chất. Nói 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được trên đường đi ở bài tập 2.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nội dung

Đơn xin vào Đội của bạn Ngô Tuấn Huy, Trường Tiểu học Hợp Giang, Cao Bằng.

Phần I

Tìm từ ngữ gọi tên các sự vật dưới đây:


Phương pháp giải:

Em quan sát các sự vật trên và gọi tên các sự vật ấy.

Lời giải chi tiết:

- Huy hiệu Đội

- Khăn quàng

- Lá cờ Đội

- Đội ca

Phần II

Bài đọc:

Đơn xin vào Đội

Câu 1

Đơn này là của ai gửi cho ai?

Phương pháp giải:

Em đọc thông tin đoạn đầu tiên kính gửi và Tên em là... để biết đơn này là của ai gửi cho ai.

Lời giải chi tiết:

Đơn này của bạn học sinh Ngô Tuấn Huy gửi cho Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hợp Giang và Ban Chỉ huy Liên đội.

Câu 2

Vì sao bạn Huy làm đơn xin vào Đội?

Phương pháp giải:

Sau khi nói về thông tin cá nhân của mình. Bạn Huy đã viết lí do bạn làm đơn xin vào đội, em hãy đọc đoạn văn từ Sau khi.... đến ...đất nước để biết lí do Huy viết đơn xin vào đội.

Lời giải chi tiết:

Sau khi được học Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bạn Huy nhận thấy Đội là tổ chức tốt nhất giúp bạn học tập, rèn luyện, trở thành người có ích cho đất nước.

Câu 3

Nêu nhận xét về cách trình bày đơn:

a. Phần đầu đơn (từ đầu đến Ban chỉ huy Liên đội) viết những gì?

b. Ba dòng cuối đơn viết những gì?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc lại phần đầu đơn và ba dòng cuối đơn để biết những phần đó trong đơn viết những gì.

Lời giải chi tiết:

a) Phần đầu đơn (từ đầu đến “Ban chỉ huy Liên đội”) viết những gì?

Phần đầu đơn ghi rõ :

- Tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở giữa cao nhất.

- Địa điểm và ngày tháng năm viết đơn ở góc phải.

- Tên đơn ở chính giữa.

- Địa chỉ gửi đơn đến.

b) Ba dòng cuối đơn viết những gì?

Ba dòng cuối đơn ghi rõ:

Người làm đơn - Chữ kí - Tên của người làm đơn

Câu 4

Bạn Ngô Tuấn Huy đã hứa những gì nếu được vào Đội?

Phương pháp giải:

Em đọc nội dung đoạn Em làm đơn này đến đội viên gương mẫu để biết bạn Huy đã hứa điều gì nếu được vào Đội.

Lời giải chi tiết:

Bạn Ngô Tuấn Huy làm đơn xin được vào Đội và xin hứa:

- Làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- Thực hiện tốt điều lệ Đội.

- Phấn đấu trở thành trò giỏi, con ngoan, đội viên gương mẫu.

Câu 5

Để trở thành đội viên, các em cần phải làm gì?

Phương pháp giải:

Em hãy nghĩ xem mình cẩn phải làm gì để trở thành một đội viên.

Lời giải chi tiết:

Để trở thành đội viên, em cần phải thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ, em có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia phong trào, hoạt động của nhà trường.

Câu 6

Giúp bạn nhỏ tìm đường đưa thư, biết rằng trên đường đi có các bức thư ghi từ ngữ chỉ phẩm chất.

Phương pháp giải:

Em hãy quan sát bức tranh, tìm đường bạn nhỏ có thể đi để đưa thư. Trên đường đi ấy cần có các bức thư ghi từ ngữ chỉ phẩm chất.

Lời giải chi tiết:

Đường đi đó có các từ ngữ chỉ phẩm chất là: mưu trí, dũng cảm, gan dạ, thông minh, nhanh nhẹn.

Câu 7

Nói 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được trên đường đi ở bài tập 2.

Phương pháp giải:

Em sử dụng các từ ngữ trên đường đi ở bài tập 2 và đặt các câu có sử dụng từ ngữ đó.

Lời giải chi tiết:

Thiếu niên cần rèn luyện tinh thần dũng cảm.

Gan dạ là một phẩm chất tốt mà người đội viên cần có.

Quảng cáo
close