Bài 1: Mở rộng vốn từ Trường học trang 26, 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tìm từ ngữ phù hợp với mỗi bông hoa. Tìm từ ngữ chỉ cảm xúc của học sinh khi tham gia các hoạt động ở trường. Đặt 1-2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 2 nói về cảm xúc của em hoặc bạn khi tham gia các hoạt động ở trường. Thêm từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? vào các câu ở bài tập 3. Đọc hai bài đồng dao sau. Cùng các bạn chơi một trò chơi trong bài đồng dao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm từ ngữ phù hợp với mỗi bông hoa.

Phương pháp giải:

Em quan sát các bức tranh và tìm những từ ngữ chỉ những nội dung trên.

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Giờ ra chơi

- Tranh 2: Giờ học

- Tranh 3: Giờ đọc sách

- Tranh 4: Giờ chào cờ

- Tranh 5: Giờ thể dục

- Tranh 6: Giờ tan trường

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tìm từ ngữ chỉ cảm xúc của học sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

M: hào hứng

Phương pháp giải:

Khi tham gia các hoạt động, em và bạn thường cảm thấy thế nào?

Lời giải chi tiết:

Từ ngữ chỉ cảm xúc của học sinh khi tham gia các hoạt động: tự hào, vui vẻ, thích thú,…

Câu 3

Đặt 1-2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 2 nói về cảm xúc của em hoặc bạn khi tham gia các hoạt động ở trường.

M: Chúng em hào hứng tham gia trò chơi ô ăn quan.

 

Phương pháp giải:

Sử dụng các từ ngữ em đã tìm được ở câu 3, đặt một câu nói về cảm cúc của em hoặc các bạn khi tham gia các hoạt động ở trường.

Lời giải chi tiết:

- Chúng em thích thú đọc sách.

- Chúng em tự hào hát quốc ca.

Câu 4

Thêm từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? vào các câu ở bài tập 3.

M: Giờ ra chơi, chúng em hào hứng tham gia trò chơi ô ăn quan.

Phương pháp giải:

Với các câu em đã đặt ở câu 3. Hãy thêm từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? theo các gợi ý sau:

- Khi nào các em thích thú đọc sách?

- Khi nào các em cảm thấy tự hào hát quốc ca?

Lời giải chi tiết:

- Vào giờ đọc sách, chúng em thích thú đọc những cuốn sách hay.

- Giờ chào cờ, chúng em tự hào hát bài quốc ca.

Vận dụng

Đọc hai bài đồng dao sau:

Cùng các bạn chơi một trò chơi trong bài đồng dao.

Lời giải chi tiết:

Em hãy đọc hai bài đồng dao và chơi cùng các bạn.

Quảng cáo
close