Bài 3: Nhớ - viết: Đôi bạn trang 112 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Nhớ - viết: Đôi bạn (từ Bức mành... đến cho lá). Tìm từ ngữ chức tiếng bắt đầu bằng chữ d hoặc chữ gi, có nghĩa. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi chỗ trống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhớ - viết:

Đôi bạn

Bức mành reo khe khẽ

Đón gió vào trong nhà

Gió mở túi hương ra

Tỏa đầy nôi bé ngủ!

 

Rồi gió lại tất tả

Đi chẳng kịp chào ai

Làm cho cả vườn cây

Lặng nhìn theo ngơ ngác...

 

Còn mưa thì từng bước

Đủng đỉnh dạo quanh nhà

Hết đeo nhẫn cho hoa

Lại xâu cườm cho lá...

 

Bức mành reo khe khẽ

Đón gió vào trong nhà

Gió mở túi hương ra

Toả đầy nôi bé ngủ!

 

Rồi gió lại tất tả

Đi chẳng kịp chào ai

Làm cho cả vườn cây

Lặng nhìn theo ngơ ngác...

Lời giải chi tiết:

Em nhớ và viết đoạn thơ được yêu cầu vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng

- Chữ viết phải chính xác về độ rộng, chiều cao, đủ nét, có nét thanh nét đậm…

- Khi viết cần chú ý viết nét liền mạch, hạn chế tối đa số lần nhấc bút.

- Nét rê bút, lia bút phải thanh mảnh, tinh tế, chữ viết mới đẹp và tạo được ấn tượng tốt.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tìm từ ngữ chức tiếng bắt đầu bằng chữ d hoặc chữ gi, có nghĩa:

a. Cố gắng dùng sức lực để đạt được, để lấy về được cho mình.

b. Làm dính vào nhau bằng keo, hồ,...

c. Làm cho ai việc gì đó.

d. Giữ kín, không muốn cho người khác biết.

Phương pháp giải:

Em hãy đọc các câu trên, tìm từ ngữ thể hiện ý nghĩa của câu đó chú ý từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d hoặc chữ gi.

Lời giải chi tiết:

a. Dành

b. Dán

c. Giúp

d. Giữ bí mật

Câu 3

Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi chỗ trống:

Phương pháp giải:

a. Em điền s, hoặc x vào từng  cho đúng chính tả.

a. Em điền vần âc hoặc ât vào từng  và thêm dấu thanh nếu cần.

Lời giải chi tiết:

a. (rải, dải, giải):

dải lụa

giải thưởng

rải sỏi

(rao, dao, giao)

giao tiêng

rao hàng

đồng dao

b. (vành,dành,giành)

vành nón

dành dụm

giành chiến thắng

(vang,dang, giang)

giang sơn

vang dội

giang tay

Quảng cáo
close