Bài 1: Ôn chữ hoa N, M trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Viết từ: Mũi Né. Viết câu Ai về Quảng Ngãi quê ta, Mía ngon, đường ngọt, trắng ngà dễ ăn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết từ: Mũi Né

Lời giải chi tiết:

Em viết từ “Mũi Né” vào vở.

Chú ý:

- Chữ viết phải chính xác về độ rộng, chiều cao, đủ nét, có nét thanh nét đậm…

- Khi viết cần chú ý viết nét liền mạch, hạn chế tối đa số lần nhấc bút.

- Nét rê bút, lia bút phải thanh mảnh, tinh tế, chữ viết mới đẹp và tạo được ấn tượng tốt.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết câu:

Ai về Quảng Ngãi quê ta,

Mía ngon, đường ngọt, trắng ngà dễ ăn.

(Ca dao) 

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết câu ca dao vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng

- Dòng thơ thứ nhất thụt đầu dòng 2 ô li, dòng thơ thứ hai thụt đầu dòng 1 ô li.

Quảng cáo
close