Bài 3: Luyện tập câu khiến trang 35 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tìm từ ngữ biểu thị ý cầu khiến trong mỗi câu dưới đây. Chuyển các câu kể dưới đây thành câu khiển. Đặt 1- 2 câu khiến để: Mượn bạn một quyển sách. Xin phép bố mẹ cho tham gia một câu lạc bộ ở trường.Nói 1- 2 câu: Thể hiện cảm xúc của em khi thấy một sản phẩm gốm Bát Tràng đẹp. Ca ngợi nghệ nhân Bát Tràng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm từ ngữ biểu thị ý cầu khiến trong mỗi câu dưới đây:

a. Bạn hãy đi cùng chúng mình nhé! 

b. Chúng ta cùng hát lên nào! 

c. Em nên tô theo các nét đã vẽ!

Phương pháp giải:

Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào,... hay ngữ điệu cần cầu khiến; dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo,..

Em hãy tìm các từ trên trong các câu trên.

Lời giải chi tiết:

Những từ ngữ biểu thị ý cầu khiến là:

a. hãy

b. nào

c. nên

Câu 2

Chuyển các câu kể dưới đây thành câu khiển:

a. Bé tô màu bức tượng. 

b. Chúng mình đi xem xiếc 

c. Các em chọn màu sắc phù hợp với bức vẽ.

Phương pháp giải:

Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ,... đi, thôi, nào,... hay ngữ điệu cần cầu khiến; dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo,..

Khi viết, câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than.

Lời giải chi tiết:

a. Bé hãy tô màu bức tượng!

b. Chúng mình đi xem xiếc nào!

c. Các em nên chọn màu sắc phù hợp với bức vẽ.

Câu 3

 Đặt 1- 2 câu khiến để:

a. Mượn bạn một quyển sách 

b. Xin phép bố mẹ cho tham gia một câu lạc bộ ở trường

Phương pháp giải:

Em hãy dựa vào dấu hiệu của câu cầu khiến và bối cảnh đề bài cho để đặt câu. 

Lời giải chi tiết:

a. Mượn bạn một quyển sách

=> Bạn hãy cho tớ mượn một quyển sách nhé!

b. Xin phép bố mẹ tham gia một câu lạc bộ ở trường

=> Bố mẹ hãy cho con tham gia một câu lạc bộ ở trường được không ạ?

Vận dụng

Nói 1- 2 câu:

• Thể hiện cảm xúc của em khi thấy một sản phẩm gốm Bát Tràng đẹp.

• Ca ngợi nghệ nhân Bát Tràng.

Phương pháp giải:

Em hãy sử dụng các từ ngữ thể hiện cảm xúc: ôi, quá, lắm,… và câu cảm thán để nói 1 -2 câu thể hiện cảm xúc của em khi thấy một sản phẩm gốm Bát Tràng đẹp và ca ngợi nghệ nhân Bát Tràng. 

Lời giải chi tiết:

+ Thể hiện cảm xúc của em khi thấy một sản phẩm gốm Bát Tràng đẹp

Chao ôi! Bình gốm Bát Tràng này mới đẹp làm sao!

+  Ca ngợi nghệ nhân Bát Tràng

Ôi! Bác đúng là một nghệ nhân Bát Tràng tài ba!

Quảng cáo
close