Bài 1: Ôn chữ hoa C, G trang 78 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Viết từ: Cần Giờ. Viết câu: Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết từ: Cần Giờ

Lời giải chi tiết:

Em viết từ “Cần Giờ” vào vở.

Chú ý:

- Chữ viết phải chính xác về độ rộng, chiều cao, đủ nét, có nét thanh nét đậm…

- Khi viết cần chú ý viết nét liền mạch, hạn chế tối đa số lần nhấc bút.

- Nét rê bút, lia bút phải thanh mảnh, tinh tế, chữ viết mới đẹp và tạo được ấn tượng tốt.

Câu 2

Viết câu:

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Hoàng Trung Thông

 

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết câu thơ vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng

Quảng cáo
close