Bài 3: Nghe - viết: Cùng vui chơi trang 49 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Chân trời sáng tạo

Nghe - viết. Chọn chữ d hoặc chữ gi thích hợp với mỗi. Tìm từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại vào vở cho đúng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - viết: 

Lời giải chi tiết:

Em nghe và viết bài thơ được yêu cầu vào vở.

Chú ý:

  • Viết đúng chính tả.

  • Viết hoa các chữ cái đầu dòng

  • Chữ viết phải chính xác về độ rộng, chiều cao, đủ nét, có nét thanh nét đậm… 

  • Khi viết cần chú ý viết nét liền mạch, hạn chế tối đa số lần nhấc bút. 

  • Nét rê bút, lia bút phải thanh mảnh, tinh tế, chữ viết mới đẹp và tạo được ấn tượng tốt. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chọn chữ d hoặc chữ gi thích hợp với mỗi chỗ trống: 

a. Những cánh hoa _ấy mỏng manh, dịu _àng rung rinh trong _ó

 b. Tiếng trống vang lên _òn giã như thúc _ục chúng em nhanh chân đứng thành hàng tập thể _ục

Phương pháp giải:

Em đọc hai câu văn và điền chữ d hoặc chữ gi cho đúng chính tả.

Lời giải chi tiết:

a. Những cánh hoa giấy mỏng manh, dịu dàng rung rinh trong gió.

b. Tiếng trống vang lên giòn giã như thúc giục chúng em nhanh chân đứng thành hàng tập thể dục. 

Câu 3

Tìm từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại vào vở cho đúng: 

Phương pháp giải:

a. Em tìm các tiếng có âm iu bị sai chính tả trong các từ trên và sửa lại.

a. Em tìm các tiếng có chứa vần ân hoặc âng bị sai chính tả trong các từ trên và sửa lại.

Lời giải chi tiết:

Từ bị sai

Sửa lại 

a. miu trí

    hoa lịu

mưu trí

hoa lựu 

b. bân khuâng

    múa lân

bâng khuâng

múa lân

Quảng cáo
close