Bài 1: Ôn chữ hoa N, M trang 94 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Chân trời sáng tạo

Viết từ: Mê Linh. Viết câu: Thăng Long - Hà Nội đô thành. Nước non ai vẽ nên tranh hoa đổ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết từ: Mê Linh

Lời giải chi tiết:

Em viết từ “Mê Linh” vào vở. 

Chú ý:

  • Chữ viết phải chính xác về độ rộng, chiều cao, đủ nét, có nét thanh nét đậm… 

  • Khi viết cần chú ý viết nét liền mạch, hạn chế tối đa số lần nhấc bút. 

  • Nét rê bút, lia bút phải thanh mảnh, tinh tế, chữ viết mới đẹp và tạo được ấn tượng tốt.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết câu:

Thăng Long - Hà Nội đô thành

Nước non ai vẽ nên tranh hoa đổ.

Ca dao

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết câu ca dao vào vở. 

Chú ý: 

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng

Quảng cáo
close