Bài 2: Luyện tập điền thông tin vào tờ khai in sẵn trang 59 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Chia sẻ với bạn Lí do em muốn vào Đội. Lời hứa của em khi được vào Đội. Hoàn thành Đơn xin vào Đội theo mẫu dưới đây. Nói về 1 – 2 phong trào của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chia sẻ với bạn:

a. Lí do em muốn vào Đội.

b. Lời hứa của em khi được vào Đội.

Phương pháp giải:

Em hãy nghĩ xem:

- Vì sao em muốn được vào đội?

- Khi vào đội, em hứa sẽ thực hiện những việc gì?

Lời giải chi tiết:

a. Em muốn được vào Đội vì nhận thấy Đội là tổ chức tốt nhất giúp em học tập, rèn luyện, trở thành người con ngoan, trò giỏi, người có ích cho đất nước.

b. Khi được vào đội, em xin hứa:

- Làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- Thực hiện tốt điều lệ Đội.

- Phấn đấu trở thành trò giỏi, con ngoan, đội viên gương mẫu.

Câu 2

Hoàn thành Đơn xin vào Đội theo mẫu dưới đây:


Phương pháp giải:

Em hãy viết Đơn xin vào Đội theo mẫu dựa vào gợi ý:

*Phần đầu đơn ghi rõ :

- Tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở giữa cao nhất.

- Địa điểm và ngày tháng năm viết đơn ở góc phải.

- Tên đơn ở chính giữa.

- Địa chỉ gửi đơn đến.

*Phần nội dung ghi rõ:

- Thông tin cá nhân của em: tên, ngày sinh, lớp, trường

- Lí do xin vào Đội

- Lời hứa khi được vào Đội

*Ba dòng cuối đơn ghi rõ:

Người làm đơn - Chữ kí - Tên của người làm đơn

Lời giải chi tiết:

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2022

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

       Kính gửi: - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Mùa Xuân;

                        - Ban Chỉ huy Liên đội.

       Em tên là: NGUYỄN BẢO CHÂU

       Sinh ngày 12 tháng 3 năm 2013

       Học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Mùa Xuân

       Sau khi được học Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh,

em nhận thấy Đội là tổ chức tốt nhất giúp chúng em học tập, rèn luyện, trở thành

người có ích cho đất nước.

Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa:

- Làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- Thực hiện tốt điêu lệ Đội

- Phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên gương mẫu.

Người làm đơn

Châu

Nguyễn Bảo Châu

Vận dụng

Nói về 1 – 2 phong trào của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

Phương pháp giải:

Em hãy quan sát các bức tranh trên hoặc theo những gì mà em biế để nói về 1 – 2 phong trào của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

Lời giải chi tiết:

Phong trào của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh mà em biết đó là: Phong trào Nghìn việc tốt, Phong trào kế hoạch nhỏ, Phong trào Trần Quốc Toản.

Quảng cáo
close