Bài 3 trang 84 sgk địa lí 7

Bài 3. Lập bảng về các khoáng sản chính của châu Phi và sự phân bố.

Quảng cáo

Bài 3. Lập bảng về các khoáng sản chính của châu Phi và sự phân bố.

Trả lời:

Các khoáng sản Phân bố
Dầu mỏ, khí đốt Đồng bằng và ven biển Bắc Phi, ven vịnh Ghi - nê
Phốt phát 3 nước Bắc Phi (Ma rốc, An giê ri, Tuynidi)
Vàng, kim cương Ven vịnh Ghi nê, khu vực Trung Phi, gần Xích đạo, Cao nguyên Nam Phi
Sắt Dãy Đrê ken bec
Đồng và các khoáng sản khác Cao nguyên Nam Phi
Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26. Thiên nhiên châu Phi
Gửi bài