Giải bài 3 phần câu hỏi và bài tập trang 6 SGK Địa lí 7

Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết.

Quảng cáo

Đề bài

Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên hàng năm trên 2.1%.

- Nguyên nhân:

+ Đời sống được cải thiện, những tiến bộ về y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử trong khi tỉ lệ sinh vẫn còn cao.

+ Nhu cầu về lực lượng sản xuất: các quốc gia kém phát triển có nhu cầu về nguồn lao động chân tay cao.

+ Quan niệm lạc hậu: sinh nhiều con, tư tưởng trọng nam khinh nữ,...

- Hậu quả:

+ Tạo sức ép đối với các vấn y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm, tài nguyên, môi trường,...

+ Kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội;

+ Gia tăng các tệ nạn xã hội,...

- Biện pháp: thực hiện tốt các chính sách dân số và phát triển kinh tế xã hội để hạ thấp tỉ lệ gia tăng dân số.

Quảng cáo
close