Bài 2 trang 81 sgk địa lí 7

Bài 2. Sắp xếp các quốc gia trong bảng 81 SGK thành 2 nhóm nước : phát triển và đang phát triển.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học và các số liệu trong bảng (trang 81 sgk Địa lí 7), sắp xếp các quốc gia trong bảng 81 SGK thành 2 nhóm nước : phát triển và đang phát triển (số liệu năm 1997).

Lời giải chi tiết

- Các nước phát triển : Hoa Kì, Đức. Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người trên 20000 USD, chỉ số HDI cao (từ 0,7 đến 1), nhưng tỉ lệ tử vong trẻ em lại thấp.
- Các nước đang phát triển : An-giê-ri, A-rập Xê-Út, Bra-xin. Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người thấp (dưới 20000 USD), chỉ số HDI thấp (dưới 0,7), nhưng tỉ lệ tử vong lại cao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài