Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 56 SGK Địa lí 7

Hãy thể hiện các số liệu trên bằng biểu đồ hình cột. Tính tổng lượng khí thải của từng nước nói trên trong năm 2000, cho biết số dân của các nước như sau

Quảng cáo

Đề bài

Theo thống kê của các nhà khoa học tại hội nghị về môi trường ở La Hay (Hà Lan) vào cuối năm 2000 thì các nước sau đây có lượng khí thải độc hại bình quân đầu người cao nhất thế giới:

- Hoa Kì: 20 tấn/năm/người.

- Pháp: 6 tấn/năm/người.

Hãy thể hiện các số liệu trên bằng biểu đồ hình cột.

Tính tổng lượng khí thải của từng nước nói trên trong năm 2000, cho biết số dân của các nước như sau:

- Hoa Kì: 281421000 người.

- Pháp: 59330000 người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ biểu đồ:

+ Trục tung thể hiện lượng khí thải độc hại bình quân đầu người (tấn/năm/người), trục hoành thể hiện nước.

+ Vẽ 2 cột lần lượt thể hiện lượng khí thải độc hại bình quân đầu người của Hoa Kì (20 tấn/năm/người) và Pháp (6 tấn/năm/người).

+ Viết tên biểu đồ.

Tính tổng lượng khí thải của từng nước trên trong năm 2000 (tấn):

Tổng lượng khí thải = Số dân x lượng khí thải độc hại bình quân đầu người.

Lời giải chi tiết

- Vẽ biểu đồ:

Tổng lượng khí thải trong năm 2000 của:

+ Hoa Kì: 20 x 281 421 000 =  5 628 420 000 (tấn)

+ Pháp: 6 x  59 330 000 = 355 980 000 (tấn)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close