Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 38 SGK Địa lí 7

Kể tên một số siêu đô thị ở đới nóng.

Quảng cáo

Đề bài

Kể tên một số siêu đô thị ở đới nóng.

Lời giải chi tiết

Các siêu đô thị ở đới nóng là: Mê-hi-cô Xi ti, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, La-gốt, Côn-ca-ta, Mum-bai, Ma-ni-la, Gia-các-ta.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close