Bài 2 trang 174 sgk địa lí 7

Tính thu nhập bình quân đầu người, nhận xét cơ cấu tổng sản phẩm trong nước và kết luận nền kinh tế của một số nước.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu:
- Tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước.
- Nhận xét về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước và rút ra kết luận về nền kinh tế của các nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Công thức tính thu nhập bình quân đầu người:

Thu nhập bình quân đầu người = Tổng sản phẩm trong nước/dân số (USD/người).

- Nhận xét bảng số liệu và rút ra kết luận.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Thu nhập bình quân đầu người của các nước:

+ Pháp: 21.862,3 USD/người.

+ Đức: 22.785,8 USD/người.

+ Ba Lan: 4.082,5 USD/người.

+ CH Séc: 4.929,8 USD/người.

- Nhận xét:

+ Tỉ trọng các sản phẩm trong nước theo khu vực kinh tế có sự khác nhau giữa các nước.

+ Nhưng nhìn chung, ở tất cả các nước, sản phẩm ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế; nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất nhỏ.

+ Nước đứng đầu về tổng sản phẩm trong nước là Đức, nhưng do dân số đông, nên thu nhập bình quân đầu người chỉ cao hơn Pháp một chút. Nước có tổng sản phẩm trong nước và thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Ba Lan.  

->  Các nước có cơ cấu nền kinh tế khác nhau, trình độ phát triển kinh tế được thể hiện qua tổng sản phẩm trong nước và thu nhập bình quân đầu người; trong đó Đức và Pháp có trình độ phát triển kinh tế cao hơn cả (GDP và GDP bình quân đầu người đều cao, cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close