Giải bài tập thực hành 2 - Bài 40 trang 125 sgk Địa lí 7

Hướng chuyển dịch vốn và lao động của Hoa Kì. Giải thích. Thuận lợi của vị trí vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời".

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 40.1 và kiến thức đã học, cho biết:

+ Hướng chuyển dịch vốn và lao động của Hoa Kì.

+ Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì?

+ Vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” có những thuận lợi gì? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Phân tích.

Lời giải chi tiết

- Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì: từ khu Đông Bắc xuống vành đai công nghiệp mới ở phía tây và phía nam của Hoa Kì.

- Nguyên nhân của sự di chuyển vốn, lao động:

+ Vành đai công nghiệp mới phía nam và tây nam có nhiều lợi thế phát triển (lao động, nguyên liệu, thị trường và công nghệ kĩ thuật mới).

+ Giai đoạn hiện nay đang phát triển mạnh mẽ.

- Vị trí của vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời" có thuận lợi:

+ Phía nam kề với vùng nguyên, nhiên liệu và thị trường của các nước Trung và Nam Mĩ.

+ Phía tây thuận lợi cho việc mở rộng xuất, nhập khẩu với thị trường các nước Châu Á - Thái Bình Dương.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close