Bài 1 trang 81 sgk địa lí 7

Bài 1. Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng?

Quảng cáo

Bài 1. Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng?
Trả lời:
         - Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn: với 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.
         - Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng: với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Quảng cáo

Gửi bài