Bài 1 trang 78 sgk địa lí 7

Bài 1. Cho biết một số hoạt động kinh tws cổ truyền của các dân tộc ở vùng núi. Tại sao các hoạt động kinh tế này lại đa dạng và không giống nhau giữa các địa phương các châu lục ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết một số hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở vùng núi. Tại sao các hoạt động kinh tế này lại đa dạng và không giống nhau giữa các địa phương các châu lục ?

Lời giải chi tiết

- Người dân ở các vùng núi trên thế giới thường sống dựa vào trồng trọt, chăn nuôi, khai thác và chế biến lâm sản. Ngoài chăn nuôi và trồng trọt, người dân vùng núi còn làm các nghề thủ công như chế biến thực phẩm, dệt vải hoặc dệt len, làm đồ mĩ nghệ... 

- Hình thức trồng trọt và chăn nuôi cũng như các loại cây trồng và vật nuôi hết sức đa dạng, có sự khác nhau giữa các châu lục và các địa phương, phù hợp với môi trường tự nhiên của từng vùng núi. Nguyên nhân vì:

+ Địa hình vùng núi hết sức đa dạng, giữa các châu lục có đặc điểm khí hậu khác nhau vì vậy cơ cấu các loại cây trồng vật nuôi cũng không giống nhau. 

+ Vùng núi là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, mỗi dân tộc có phong tục tập quán sản xuất đa dạng tạo nên các ngành nghề truyền thống và tập quán sản xuất khác nhau.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close