Bài 1 trang 146 sgk địa lí 7

Bài 1. Cho biết nguồn gốc hình thành các đảo của châu Đại Dương.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết nguồn gốc hình thành của các đảo châu Đại Dương. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ.

Lời giải chi tiết

Đảo của châu đại Dương có 2 loại : đảo lục địa và đảo đại dương.

- Đảo lục địa : được hình thành từ một bộ phận của lục địa do quá trình đứt gãy và sụt lún.

- Đảo đại dương hình thành do 2 nguồn gốc :

+ Do hoạt động của núi lửa ngầm dưới đáy đại dương.

+ Do sự phát triển của san hô.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải