Bài 1 trang 130 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 41.1 và 42.1, nêu tên các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ. Sự phân bố các kiểu khí hậu này có mối quan hệ như thế nào với sự phân bố địa hình?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 41.1 và 42.1, nêu tên các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ. Sự phân bố các kiểu khí hậu này có mối quan hệ như thế nào với sự phân bố địa hình? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ. 

Phân tích.

Lời giải chi tiết

- Các kiểu khí hậu của Trung và Nam Mĩ:

+ Khí hậu xích đạo.

+ Khí hậu cận xích đạo.

+ Khí hậu nhiệt đới.

+ Khí hậu núi cao.

+ Khí hậu cận nhiệt đới.

+ Khí hậu ôn đới.

- Mối quan hệ giữa sự phân bố các kiểu khí hậu với sự phân bố địa hình:

+ Nếu theo quy luật địa đới, khu vực Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới.

+ Nhưng do ảnh hưởng của dãy An-đét đã làm cho khí hậu có sự khác biệt giữa 2 sườn đông, tây:

Phía tây của An-đét có khí hậu núi cao, nhiệt đới khô, cận nhiệt địa trung hải và ôn đới hải dương.

Phía đông của An-đét có khí hậu cận xích đạo, nhiệt đới ẩm, cận nhiệt lục địa và ôn đới lục địa.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close