Tiếng Anh 10 Unit 8 8.4 Reading

1 Look at these pictures of a popular place and discuss what you know about this place. 2 Read the text and complete the fact file about Sapa. 3 Read the text again. Which attractions or activities in Sapa should each tourist visit? 4 Complete the sentences with the highlighted words from the text. 5 In groups, decide on one eco-holiday destination you would like to visit most in Việt Nam. Make a mind-map of what you can see and do there. Then report to the whole class.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at these pictures of a popular place and discuss what you know about this place. 

(Xem những hình ảnh về một địa điểm nổi tiếng và thảo luận những gì bạn biết về địa điểm này.)

Lời giải chi tiết:

- Sapa is a district of Lao Cai Province in the Northwest region of Vietnam.

(Sapa là một huyện của tỉnh Lào Cai, thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam.)

- Sapa has many terraced fields.

(Sapa có nhiều ruộng bậc thang.)

- Sapa is the place where ethnic minorities live.

(Sapa là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số.)

- Sapa has many famous places such as Fansipan Peak, Cat Cat Village,...

(Sapa có rất nhiều địa điểm nổi tiếng như đỉnh Fansipan, bản Cát Cát,...)

Bài 2

2 Read the text and complete the fact file about Sapa. 

(Đọc văn bản và hoàn thành thông tin về Sa Pa.)

Sapa – Beautiful landscapes 

Sapa has become a favourite destination for ecotourists. This remote part of Việt Nam is 315 km Northwest of Hà Nội, near the Việt Nam – China border. Sapa is famous for beautiful landscapes of the Fansipan Mountain as well as rainforests and rice fields. The Hàm Rồng area of Sapa is 1,800 metres above sea level. So, it is cool and full of fresh air. 

One thing that you should not miss in Sapa is the Hàm Rồng flower garden. It is full of bright-coloured flowers. From the garden, you can take a 30-minute walk to the top of the mountain. 

Another place to see is Fansipan, which is known as "The Roof of Indochina ''. It is the highest mountain in the Hoàng Liên Sơn Range. The height of the mountain is 3,143 metres. Fansipan is only 9 km from Sapa town. You can join a trekking tour. It's not an easy trek, but the view from the top of the mountain is worth trying. Trekkers can see beautiful fields of flowers and rainforests. These wilderness areas have not been deforested, so they remain their natural beauty. 

Don't forget the locals in Sapa. There are interesting villagers with unique lifestyles. Therefore, spending time in the local villages on your trip is highly recommended. 

Please remember that Sapa is indeed beautiful, and we want to keep it that way. So please follow the guidelines that your ecotour leader gives you. We want others to enjoy this special place too. 

FACT FILE: SAPA, VIET NAM 

1. Distance from Hà Nội: _____km 

2. Mountains: _______

3. Hàm Rồng:_______ m above sea level 

4. Fansipan: _______ km from Sapa town 

5. Fansipan activities: __________

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Sapa - Phong cảnh đẹp

Sapa đã trở thành điểm đến yêu thích của những người yêu thích du lịch sinh thái. Vùng đất xa xôi của Việt Nam này cách Hà Nội 315 km về phía Tây Bắc, gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sapa nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp của đỉnh Fansipan cũng như rừng nhiệt đới và những cánh đồng lúa. Khu vực Hàm Rồng của Sa Pa có độ cao 1.800 mét so với mực nước biển. Vì vậy, thời tiết mát mẻ và không khí trong lành.

Một điều mà bạn không nên bỏ qua ở Sapa chính là vườn hoa Hàm Rồng. Nơi đây có những bông hoa đầy màu sắc. Từ vườn, bạn có thể đi bộ 30 phút là đến đỉnh núi.

Một địa điểm tham quan khác là Fansipan, nơi được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”, là ngọn núi cao nhất trong dãy Hoàng Liên Sơn, độ cao 3.143 mét, Fansipan chỉ cách thị trấn Sapa 9 km. Bạn có thể tham gia một chuyến đi bộ xuyên rừng. Đây không phải là một chuyến đi dễ dàng, nhưng khung cảnh từ trên đỉnh núi rất đáng để đi thử. Người đi bộ có thể nhìn thấy những cánh đồng hoa và rừng nhiệt đới tuyệt đẹp. Những khu vực hoang dã này chưa bị phá hủy nên vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên của chúng.

Đừng quên những người dân địa phương ở Sapa. Có những dân làng thú vị với lối sống độc đáo. Vì vậy, bạn nên dành thời gian đến những ngôi làng địa phương trong chuyến đi của mình.

Xin hãy nhớ rằng Sapa thực sự rất đẹp, và chúng tôi muốn giữ nó như vậy. Vì vậy, hãy làm theo các hướng dẫn mà trưởng tour du lịch sinh thái của bạn cung cấp cho bạn. Chúng tôi muốn những người khác cũng thích nơi đặc biệt này.

Lời giải chi tiết:

FACT FILE: SAPA, VIET NAM 

1. Distance from Hà Nội: 315 km 

(Khoảng cách từ Hà Nội: 315 km)

Thông tin: This remote part of Việt Nam is 315 km Northwest of Hà Nội

(Vùng đất xa xôi của Việt Nam này cách Hà Nội 315 km về phía Tây Bắc)

2. Mountains: Fansipan

(Núi: Fansipan)

Thông tin: Sapa is famous for beautiful landscapes of the Fansipan Mountain

(Sapa nổi tiếng với phong cảnh  tuyệt đẹp của đỉnh Fansipan)

3. Hàm Rồng: 1,800 m above sea level 

(Hàm Rồng: 1.800m so với mực nước biển)

Thông tin: The Hàm Rồng area of Sapa is 1,800 metres above sea level.

(Khu vực Hàm Rồng của Sa Pa có độ cao 1.800 mét so với mực nước biển.)

4. Fansipan: 9 km from Sapa town 

(Fansipan: cách thị trấn Sapa 9km)

Thông tin: "Fansipan is only 9 km from Sapa town."

(Fansipan chỉ cách thị trấn Sapa 9 km.)

5. Fansipan activities: trekking

(Các hoạt động Fansipan: đi bộ đường dài)

Thông tin:  You can join a trekking tour

(Bạn có thể tham gia một chuyến đi bộ xuyên rừng)

Bài 3

3. Read the text again. Which attractions or activities in Sapa should each tourist visit? 

(Đọc lại văn bản. Mỗi du khách nên đến những điểm du lịch hay hoạt động nào ở Sapa?)

Minh: I want to see a mountain. Where should I go? 

(Tôi muốn nhìn thấy một ngọn núi. Tôi nên đi đâu?)

Đào: I want a place with nice cool air. Where should I go? 

(Tôi muốn một nơi có không khí mát mẻ dễ chịu. Tôi nên đi đâu?)

Peter: I want to go on a trekking tour. Where should I go? 

(Tôi muốn tham gia một chuyến đi bộ xuyên rừng. Tôi nên đi đâu?)

Mai: I want to see flowers. Where should Igo? 

(Tôi muốn ngắm hoa. Tôi nên đi đâu?)

My: I want to see some local villagers. Where should I go?

(Tôi muốn gặp một số dân làng địa phương. Tôi nên đi đâu?)

Lời giải chi tiết:

- Minh: Fansipan Mountain (đỉnh Fansipan)

- Đào: Hàm Rồng area (khu Hàm Rồng)

- Peter: Fansipan Mountain (đỉnh Fansipan)

- Mai: Hàm Rồng flower garden (vườn hoa Hàm Rồng)

- My: Villages/ Sapa (các ngôi làng/ Sapa)

Bài 4

4 Complete the sentences with the highlighted words from the text. 

(Hoàn thành các câu với các từ được đánh dấu trong văn bản.)

1. Việt Nam has many beautiful _____ that can attract tourists from foreign countries. 

2. He trekked in the _______ for days without seeing another person.

3. This area has not been _______ so wild animals will have a place to live. 

4. There is a beautiful _____ from the top of the mountain. 

5. Make sure to take your camera, so you can photograph the mountainous _______. 

Phương pháp giải:

landscapes (n): phong cảnh

trek (v): đi bộ qua đồi, núi hoặc rừng

view (n): tầm nhìn

wilderness (v): vùng hoang vu, hoang dã

deforested (V-ed): phá hủy

Lời giải chi tiết:

1. Việt Nam has many beautiful landscapes that can attract tourists from foreign countries. 

(Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp có thể thu hút khách du lịch nước ngoài.)

2. He trekked in the wilderness for days without seeing another person.

(Anh ấy đi bộ trong vùng hoang dã nhiều ngày mà không gặp một người nào khác.)

3. This area has not been deforested so wild animals will have a place to live. 

(Khu vực này chưa bị phá rừng nên các loài động vật hoang dã sẽ có nơi sinh sống.)

4. There is a beautiful trek from the top of the mountain. 

(Có một chuyến đi tuyệt đẹp từ đỉnh núi.)

5. Make sure to take your camera, so you can photograph the mountainous view

(Đảm bảo mang theo máy ảnh để bạn có thể chụp cảnh núi non.)

Bài 5

5. In groups, decide on one eco-holiday destination you would like to visit most in Việt Nam. Make a mind-map of what you can see and do there. Then report to the whole class.

(Theo nhóm, hãy quyết định một điểm du lịch sinh thái mà bạn muốn đến nhất ở Việt Nam. Lập sơ đồ tư duy về những gì bạn có thể thấy và làm ở đó. Sau đó báo cáo trước cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

Phú Quốc

- you can see: trees, wildlife, beaches

(bạn có thể xem: cây cối, động vật hoang dã, bãi biển)

- you can do: go hiking/ biking in the forest, enjoy seafood, swimming

(bạn có thể làm: đi bộ đường dài/ đi xe đạo trong rứng, thưởng thức hải sản, bơi)

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.5 Grammar

  1 Read the text. Work in pairs and underline the questions the writer mentioned in the text. 2 Read the GRAMMAR FOCUS. Complete the examples. Use the correct verb form. 3 The following sentences are changed from indirect speech into direct speech. Circle the correct option in brackets. 4 Rewrite the questions in indirect speech. The first one has been done for you. 5 Work in pairs. Ask and answer about your favourite destination holiday. Then report the questions and answers to the class.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.6 Use of English

  1 Listen to a woman talking about his recent ecotour. Tick (v) the activities she did during the tour. 2. Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). Write T or F. 3 Complete the sentences. Choose the verbs from the LANGUAGE FOCUS. 4 Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. 5 Write your own sentences. Use the phrasal verbs in LANGUAGE FOCUS.vv

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.7 Writing

  1 Read the holiday brochure and say if you would like to visit this place and why. 2 Read the brochure and answer the questions. 3 Match parts of the brochure (1-6) with their functions below. 4. Fill in the blanks with information from the brochure.5 Work in groups. Choose an eco-friendly tourist attraction in Việt Nam. Write a travel brochure (120–150 words) to introduce the place to tourists. You can include pictures of the place.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.8 Speaking

  1 Match descriptions 1-5 with places A-E on the map. 2. Listen to a conversation between Mai and a foreign tourist. Choose the correct answers to the questions. 3. Read the SPEAKING FOCUS and listen to the conversation. Underline the phrases you hear. 4. Look at the map and complete the directions. Then listen and check. 5 Look at the map. Decide where you are and where you want to go to. Ask for and give directions with a partner.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Focus Review 8

  1 Match the definitions below with the correct words from the glossary on page 111. 2 Change the following sentences from direct to indirect speech. 3 Choose the correct option to complete the sentences. 4. Listen to the ecotour descriptions and match them with the pictures. Write A, B, C, or D. 5 Work in pairs. Make a conversation using the following information.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close