Writing - trang 38 Unit 10 SBT Tiếng Anh 11 mới

Use the information in the table to write sentences about how lifestyle affects health.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Use the information in the table to write sentences about how lifestyle affects health.

Sử dụng thông tin trong bảng để viết câu về lối sống ảnh hưởng đến sức khoẻ.   

Lời giải chi tiết:

1. If you consume too much fatty and sugary foods and drinks, you will increase your risk of developing high cholesterol and heart disease.

Tạm dịch: Nếu bạn ăn quá nhiều thức ăn và đồ uống có đường và chất béo, bạn sẽ tự gia tăng nguy cơ phát triển cholesterol và bệnh tim cao.

2. If you do not do physical exercise regularly, you may have little energy and become overweight.

Tạm dịch: Nếu bạn không tập thể dục thường xuyên, bạn có thể có ít năng lượng và trở nên thừa cân.

3. If you smoke and drink alcohol, you may increase your risk of developing cancer.

Tạm dịch: Nếu bạn hút thuốc và uống rượu, bạn có thể tăng nguy cơ phát triển ung thư.

4. If you consume too much sugary foods and soft drinks and do not brush you. teeth regularly, you can develop tooth decay and dental cavities.

Tạm dịch: Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có đường và nước ngọt, và không đánh răng thường xuyên, bạn có thể phát triển sâu răng và có các lỗ sâu răng.

Bài 2

Task 2. Choose one lifestyle and health problem from and suitable suggestions from the box below to write a story about how a teenager has changed his / her lifestyle to overcome a health problem. Prepare an outline for your writing. 

Chọn một lối sống và vấn đề sức khoẻ từ những gợi ý thích hợp từ hộp dưới đây để viết một câu chuyện về cách một thiếu niên đã thay đổi lối sống của mình để vượt qua vấn đề sức khoẻ. Chuẩn bị một dàn ý cho bài viết của bạn. 


Lời giải chi tiết:

My name is Tom and I am 18 years old. I used to eat a lot of sugary foods like sweets, chocolate, and biscuits, and I started having toothaches very often and developed some tooth cavities. At first I didn't pay much attention, but on several occasions, the toothache became terrible and lasted more than a week. I could not focus on my studies and sometimes I could not sleep well. I took some medicine to relieve the pain, but this didn't help much. As a result, my first term grades were really poor. I decided that I needed to deal with this problem.

I've always hated going to the dentist, but I finally took the courage. She checked my teeth, filled all the cavities and cleaned my teeth. Although I had to make a few visits to the dentist and the treatments were really uncomfortable, the results were great! She also gave me some advice on how to keep my teeth healthy. She recommended eating a healthy and well-balanced diet with foods rich in calcium, avoiding sugary foods and drinks, brushing my teeth at least twice a day, and having my teeth checked every three months. At first, it was a bit difficult for me to follow her advice and give up sweets and chocolate. But I didn't want to experience more toothaches and I knew the importance of healthy teeth.

I'm now eating a healthy diet, brushing my teeth three times a day and don't eat sweets or chocolate every day. My grades have improved and I am now preparing for university entrance examinations. Can you guess my major? It's dentistry! 

Tạm dịch: 

Tên tôi là Tom và tôi 18 tuổi. Tôi thường ăn nhiều thức ăn có đường như kẹo, sô-cô-la và bánh quy, và tôi bắt đầu bị đau răng rất thường xuyên và phát triển một số lỗ sâu răng. Lúc đầu, tôi đã không chú ý nhiều, nhưng nhiều lần đau răng trở nên khủng khiếp và kéo dài hơn một tuần. Tôi không thể tập trung vào việc học và đôi khi tôi không thể ngủ ngon. Tôi uống một ít thuốc để giảm đau, nhưng điều này không giúp được gì nhiều. Kết quả là, điểm học kỳ đầu tiên của tôi rất kém. Tôi quyết định rằng tôi cần phải giải quyết vấn đề này.

Tôi luôn ghét đi đến nha sĩ, nhưng cuối cùng tôi cũng đã can đảm. Cô bác sĩ kiểm tra răng của tôi, lấp đầy tất cả các hốc răng và làm sạch răng của tôi. Mặc dù tôi đã phải đến nha sĩ vài lần và các phương pháp điều trị thực sự không dễ chịu, nhưng kết quả thật tuyệt vời! Cô ấy cũng đã cho tôi một số lời khuyên về cách giữ cho răng của tôi khỏe mạnh. Cô ấy đề nghị nên ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng với thực phẩm giàu canxi, tránh thức ăn và đồ uống có đường, đánh răng ít nhất hai lần một ngày và kiểm tra răng ba tháng một lần. Lúc đầu, tôi có một chút khó khăn khi làm theo lời khuyên của cô ấy và bỏ kẹo và sô cô la. Nhưng tôi không muốn trải qua những lần đau răng hơn và tôi biết tầm quan trọng của hàm răng khỏe mạnh.

Bây giờ tôi đang ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, đánh răng ba lần một ngày và không ăn kẹo hoặc sô cô la mỗi ngày. Điểm của tôi đã được cải thiện và bây giờ tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Bạn có thể đoán ngành của tôi không? Đó chính là nha khoa! 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close