Pronunciation - trang 11 Unit 7 SBT Tiếng anh 11 mới

Practise asking the following questions. Mark (rising intonation) or (falling intonation) of the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Practise asking the following questions. Mark (rising intonation) or (falling intonation) of the questions.

Thực hành hỏi những câu hỏi sau đây. Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) của các câu hỏi.

1. Why do Vietnamese students often decide to study abroad? 

2. What do Vietnamese students miss most about home when studying abroad?

3. How can we make friends with international students?

4. Did you make friends with international students?

5. What do international students like best about studying in Viet Nam?

Tạm dịch: 

1. Tại sao học sinh Việt Nam thường quyết định đi du học?

2. Học sinh Việt Nam nhớ điều gì nhất ở nhà khi đi du học?

3. Làm thế nào mà chúng ta có thể kết bạn với sinh viên quốc tế?

4. Bạn đã kết bạn với sinh viên quốc tế chưa?

5. Học sinh quốc tế thích điều gì nhất về việc học tập tại Việt Nam?

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. ↘              2. ↘              3. ↘            4. ↗             5. ↘

Bài 2

Task 2. Practise reading aloud the following questions with appropriate intonation.

Thực hành đọc to những câu sau với ngữ điệu thích hợp.

1. Have you ever attended a professional course?

2. What are your reasons for taking a gap year?

3. Do you think Singapore is a safe place to study?

4. How many professional courses does this college provide?

5. When should international students apply for scholarships?

Tạm dịch: 

1. Bạn đã bao giờ tham dự một khóa học chuyên nghiệp chưa?

2. Theo bạn có những lý do nào để dành một năm làm quãng nghỉ?

3. Bạn có nghĩ Singapore là một nơi an toàn để học tập không?

4. Trường đại học này cung cấp bao nhiêu khóa học chuyên nghiệp? 

5. Khi nào sinh viên quốc tế nên xin học bổng?

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. ↗           2. ↘            3. ↗              4. ↘              5. ↘

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close