Reading - trang 19 Unit 8 SBT Tiếng Anh 11 mới

Read a text about Ha Long Bay, a World Heritage Site in Vietnam, and choose the best title.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read a text about Ha Long Bay, a World Heritage Site in Vietnam, and choose the best title.

Đọc văn bản về Vịnh Hạ Long, Di sản Thế giới tại Việt Nam, và chọn tiêu đề tốt nhất.

A. Why Ha Long Bay was recognized as a World Heritage Site

B. Attractions in Ha Long Bay

C. Threats to Ha Long Bay and possible solutions 

Recognized as a World Heritage Site in Viet Nam, Ha Long Bay attracts thousands of visitors every year, who come to enjoy its magnificent natural landscape. However, the bay is also facing a number of threats that may lead to serious damage to the site.

Wildlife in Ha Long Bay is being destroyed by overfishing as this is the only job to support most of the inhabitants here. As a result, rare sea creatures may become extinct soon.

Another problem is deforestation of mangrove forests. The mangroves, known as the plants native to Ha Long Bay, provide protection during storms, preserve the shoreline, and act as a natural filter that keeps the sea environment clean and healthy. Numerous wildlife species including plants and fish also depend on the mangroves.

What is more, some markets in Ha Long Bay sell unusual relics and natural objects, such as coral pieces, seashells, or unique stones, probably illegally removed from the protected areas. Many of these items, converted into rings, key chains, and other souvenirs, are purchased by unsuspecting tourists. Buying these items creates a black market leading to further destruction of Ha Long Bay.

As eco-tourists, we can help to protect Ha Long Bay for future generations in several ways. For example, by sailing or fishing with the fishermen, we can share the benefits of tourism with the local community. This will help them to increase their income and reduce excessive fishing. We can also help local people to learn about the significance of the mangrove forests and help them to replant the mangroves. We should also avoid purchasing unusual souvenirs. As responsible tourists, we can discourage suspected traders or vendors by refusing to buy their illegal goods.

Tạm dịch: 

Được công nhận là Di sản Thế giới tại Việt Nam, Vịnh Hạ Long thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm, những người đến để thưởng thức cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của nó. Tuy nhiên, vịnh cũng phải đối mặt với một số mối đe dọa có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho điểm di sản này.

Cuộc sống hoang dã ở Vịnh Hạ Long đang bị phá hủy bởi tình trạng đánh bắt quá mức vì đây là công việc duy nhất để hỗ trợ hầu hết cư dân ở đây. Kết quả là, các sinh vật biển quý hiếm có thể bị tuyệt chủng sớm.

Một vấn đề khác là việc phá rừng tại các rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn, được gọi là thực vật có nguồn gốc tại Vịnh Hạ Long, đem lại sự bảo vệ trong suốt các cơn bão, bảo vệ bờ biển, và hoạt động như một bộ lọc tự nhiên giúp giữ cho môi trường biển sạch sẽ và trong lành. Nhiều loài động vật hoang dã bao gồm cả thực vật và cá cũng phụ thuộc vào rừng ngập mặn.

Hơn nữa, một số thị trường ở Vịnh Hạ Long bán các di tích và vật thể tự nhiên bất thường, chẳng hạn như các mảnh san hô, vỏ sò biển, hoặc đá độc đáo, khả năng được lấy từ khu vực được bảo vệ một cách bất hợp pháp. Nhiều loại trong số các mặt hàng này đã được chuyển đổi thành nhẫn, dây chuyền, và các loại quà lưu niệm khác, được mua bởi những người khách du lịch không hề nghi ngờ. Việc mua những mặt hàng này tạo ra một thị trường chợ đen dẫn đến việc phá hủy Vịnh Hạ Long trong tương lai.

Là những người khách du lịch sinh thái, chúng ta có thể giúp bảo vệ Vịnh Hạ Long cho các thế hệ tương lai bằng nhiều cách. Ví dụ, bằng du thuyền hoặc câu cá với ngư dân, chúng ta có thể chia sẻ lợi ích của du lịch với cộng đồng địa phương. Điều này sẽ giúp họ tăng thu nhập và giảm việc đánh bắt quá mức. Chúng ta cũng có thể giúp người dân địa phương tìm hiểu về tầm quan trọng của rừng ngập mặn và giúp họ trồng lại rừng ngập mặn. Chúng ta cũng nên tránh mua những loại quà lưu niệm bất thường. Là khách du lịch có trách nhiệm, chúng tôi có thể ngăn cản các nhà giao dịch hoặc nhà cung cấp bị nghi ngờ bằng cách từ chối mua hàng hóa bất hợp pháp của họ.

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

Tiêu đề phù hợp nhất là C. Threats to Ha Long Bay and possible solutions

Các mối đe dọa đến Vịnh Hạ Long và giải pháp khả thi

Bài 2

Task 2. Read the text again and answer the following questions.

Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi sau.

1. What is the environmental impact of overfishing?

2. How important are the mangroves?

3. What is the problem with buying unusual objects?

4. What are the benefits of sailing or fishing with the local fishermen? 

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. What is the environmental impact of overfishing?

Rare sea creatures may become extinct.

Tạm dịch: 

Tác động lên môi trường của việc đánh bắt quá mức là gì?

Sinh vật biển quý hiếm có thể bị tuyệt chủng.

2. How important are the mangroves?

They provide protection during storms, preserve the shoreline, and act as a natural filter that keeps the sea environment clean and healthy. Many wildlife species including plants and fish also depend on the mangroves.

Tạm dịch: 

Rừng ngập mặn quan trọng như thế nào?

Chúng bảo vệ trong bão, bảo vệ bờ biển, và hoạt động như một bộ lọc tự nhiên giữ môi trường biển sạch sẽ và trong lành. Nhiều loài động vật hoang dã bao gồm cả thực vật và cá cũng phụ thuộc vào rừng ngập mặn.

3. What is the problem with buying unusual objects?

The unusual relics are probably illegally removed from the protected areas.

Tạm dịch: 

Có vấn đề gì với việc mua các vật thể bất thường?

Các di vật bất thường có thể bị lấy đi một cách bất hợp pháp khỏi các khu vực được bảo vệ.

4. What are the benefits of sailing or fishing with the local fishermen?

The local fishermen can share the benefits of tourism and this will help them to increase their income and reduce excessive fishing.

Tạm dịch: 

Những lợi ích của việc chèo thuyền hoặc câu cá với ngư dân địa phương là gì?

Ngư dân địa phương có thể chia sẻ lợi ích của du lịch và điều này sẽ giúp họ tăng thu nhập và giảm việc đánh bắt quá mức. 


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close