Writing - trang 32 Unit 9 SBT Tiếng Anh 11 mới

Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary. 

(Viết câu hoàn chỉnh về thành phố Đà Lạt trong tương lai, sử dụng các từ hoặc cụm từ dưới đây. Thực hiện thay đổi trong mẫu từ, nếu cần). 

1. thanks to / ideal climate and European architecture, / Da Lat / well-known / national and Internationa tourist destination /.

2in an effort / attract / tourists, / Da Lat / destroyed / natural beauty / environment /.

3. general plan / develop / Da Lat City / approved by / prime minister /.

4. by 2030, / Da Lat and the surrounding areas /' larger / Ha Noi, with / estimated population / 750,000 inhabitar

5. project / aims to improve / living conditions / local inhabitants / while preserving / urban space / architectural works/.

6. environmental problems / such as fresh water shortages / waste collection / water pollution / deforestation / be solved/.

7. Da Lat / be / first green city / Viet Nam /.

8. miraculous village’ project / turn / Da Lat / hi-tech agricultural centre /.

9. aim of this project / to promote / production / clean vegetables / high-quality flowers / for both the I and export markets /.

10.  if / Da Lat / achieve/sustainable development goal / become / high-class ecotourism destination /.

Lời giải chi tiết:

1. Thanks to its ideal climate and European architecture, Da Lat is a well-known national and international tourist destination.

Tạm dịch: Nhờ khí hậu lý tưởng và kiến trúc châu Âu, Đà Lạt là một điểm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Giải thích: trước ideal climate ta dùng its với ý nghĩa sở hữu cách của Dalat, giữa Dalat và tính từ Well-known ta thêm động từ tobe để câu đảm bảo ngữ pháp  

2. In an effort to attract more tourists, Da Lat has destroyed its natural beauty and the environment.

Tạm dịch: Trong nỗ lực thu hút thêm khách du lịch, Đà Lạt đã phá hủy vẻ đẹp tự nhiên và môi trường của nó.

Giải thích: effort to: nỗ lực để làm gì 

3. A general plan to develop Da Lat City has been approved by the prime minister.

Tạm dịch: Một kế hoạch chung để phát triển thành phố Đà Lạt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giải thích: a plan to: kế hoạch để làm gì 

4. By 2030, Da Lat and the surrounding areas will be larger than Ha Noi, with an estimated population of about 750,000 inhabitants.

Tạm dịch: Đến năm 2030, Đà Lạt và các khu vực lân cận sẽ lớn hơn Hà Nội, với dân số ước tính khoảng 750.000 người.

Giải thích: by 2030 là chỉ tương lai nên ta dùng thì will chỉ kế hoạch trong tương lai 

5. The project aims to improve the living conditions of the local inhabitants while preserving the urban space and architectural works.

Tạm dịch: Dự án hướng đến cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương đồng thời bảo tồn không gian đô thị và các công trình kiến trúc.

Giải thích: thêm các liên từ cho phù hợp 

6. Environmental problems such as freshwater shortages, waste collection, water pollution, and deforestation will be solved.

Tạm dịch: Các vấn đề về môi trường như thiếu nước ngọt, thu gom rác thải, ô nhiễm nguồn nước và phá rừng sẽ được giải quyết.

Giải thích: câu chia ở dạng bị động do chủ ngữ là các vấn đề môi trường 

7. Da Lat will be the first green city in Viet Nam.

Tạm dịch: Đà Lạt sẽ là thành phố xanh đầu tiên ở Việt Nam.

Giải thích: câu diễn tả mong ước, kế hoạch trong tương lai ta dùng will 

8. The  ‘miraculous village’ project will turn Da Lat into a hi-tech agricultural center.

Tạm dịch: Dự án 'làng kỳ diệu' sẽ biến Đà Lạt thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao.

Giải thích: câu diễn tả mong ước, kế hoạch trong tương lai ta dùng will 

9. The aim of this project is to promote the production of clean vegetables and high-quality flowers for both the local and export markets.

Tạm dịch: Mục tiêu của dự án này là thúc đẩy sản xuất rau sạch và hoa chất lượng cao cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Giải thích: be to + V: kế hoạch, sắp xếp, điều cần làm 

10. If Da Lat achieves its sustainable development goal, it will become a high-class eco-tourism destination.

Tạm dịch: Nếu Đà Lạt đạt được mục tiêu phát triển bền vững, Đà Lạt sẽ trở thành điểm đến du lịch sinh thái cao cấp.

Giải thích: dùng câu điều kiện loại 1 cho những điều có thể xảy ra trong tương lai 

Bài 2

Task 2  Write an email to a friend, describing the projects to develop Da Lat City in the future. You can the ideas in 1.

Viết một email cho một người bạn, mô tả các dự án để phát triển thành phố Đà Lạt trong tương lai. Bạn có thể có ý tưởng trong bài 1.  

Follow this plan:

-  Recipient's name

-  Subject

-  Salutation

-  Reasons for writing

-  Describing projects to develop Da Lat City

-  Asking about any projects or plans for development/renewal of his / her city

-  Closing

-  -Your name

Lời giải chi tiết:

Dear Harry,

In my previous email, I promised to tell you more about Da Lat, my home city. Thanks to its ideal climate and European architecture, Da Lat is a well-known national and international tourist destination.

However, in an effort to attract more tourists, Da Lat has destroyed its natural beauty and the environment. That is why a general plan to develop Da Lat City has been approved by the prime minister. By 2030, Da Lat and the surrounding areas will be larger than Ha Noi, with an estimated population of about 750,000 inhabitants.

This project aims to improve the living conditions of the local inhabitants while preserving the urban space and architectural works. Thus environmental problems such as freshwater shortages, waste collection, water pollution, and deforestation will be solved.

Most importantly, Da Lat will be the first green city in Viet Nam. You may wonder how. I've learned that the ‘miraculous village project will turn Da Lat into a hi-tech agricultural center.

The aim of this project is to promote the production of clean vegetables and high-quality flowers for both the local and export markets.

What's more, if Da Lat achieves its sustainable development goal, it will become a high-class eco-tourism destination in 2030. This means that Da Lat will be able to attract responsible eco-tourists and preserve its environment.

If you have any questions, please write to me and 111 to try to find more information. Can you tell me more about your home city? Are there any projects or plans for development and urban renewal?

With best wishes,

Van Ha

Tạm dịch: 

Harry thân mến,

Trong email trước của tớ, tớ đã hứa sẽ cho bạn biết thêm về Đà Lạt, thành phố quê hương của tôi. Nhờ có khí hậu lý tưởng và kiến trúc châu Âu, Đà Lạt là một điểm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, trong nỗ lực thu hút thêm khách du lịch, Đà Lạt đã phá hủy vẻ đẹp tự nhiên và môi trường của nó. Đó là lý do tại sao một kế hoạch chung để phát triển thành phố Đà Lạt đã được Thủ tướng phê duyệt. Đến năm 2030, Đà Lạt và các khu vực xung quanh sẽ lớn hơn Hà Nội, với dân số ước tính khoảng 750.000 người.

Dự án này hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương trong khi vẫn giữ được không gian đô thị và các công trình kiến trúc. Do đó, các vấn đề môi trường như thiếu nước ngọt, thu gom rác thải, ô nhiễm nguồn nước và phá rừng sẽ được giải quyết.

Quan trọng nhất, Đà Lạt sẽ là thành phố xanh đầu tiên ở Việt Nam. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào. Tớ đã biết được rằng dự án 'làng kỳ diệu' sẽ biến Đà Lạt thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao.

Mục đích của dự án này là thúc đẩy sản xuất rau sạch và hoa chất lượng cao cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hơn nữa, nếu Đà Lạt đạt được mục tiêu phát triển bền vững, nó sẽ trở thành điểm đến du lịch sinh thái cao cấp vào năm 2030. Điều này có nghĩa Đà Lạt sẽ thu hút khách du lịch sinh thái có trách nhiệm và bảo vệ môi trường.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy viết thư cho tớ và tớ sẽ cố gắng tìm thêm thông tin. Bạn có thể cho tớ biết thêm về thành phố quê hương của bạn không? Có bất kỳ dự án hoặc kế hoạch phát triển và đổi mới đô thị nào không?

Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất,

Vân Hà

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close