Pronunciation - trang 17 Unit 8 SBT Tiếng Anh 11 mới

Mark (rising intonation) or (falling intonation) on the choice questions in the following short exchanges

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Mark (rising intonation) or (falling intonation) on the choice questions in the following short exchanges.

Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) vào các câu hỏi lựa chọn trong các cuộc trao đổi ngắn sau đây. 

1. A: Would you like to visit a natural or a cultural heritage site?

B: I'd like to see a natural one.

2. A: Do you prefer mountain climbing or cave exploring?

B: I prefer mountain climbing.

3. A: Would you like to go to Hue by car or by train?

B: Well, actually I prefer to go by plane.

4. A: Where would you like to go? To Ha Long Bay or to Trang An Scenic Landscape Complex?

B: I'd like to go to Ha Long Bay.

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. A: Would you like to visit a natural ↗ or a cultural heritage site ↘?

B: I'd like to see a natural one.

2. A: Do you prefer mountain climbing ↗ or cave exploring ↘?

B: I prefer mountain climbing.

3. A: Would you like to go to Hue by car ↗ or by train ↘?

B: Well, actually I prefer to go by plane.

4. A: Where would you like to go? To Ha Long Bay ↗ or to Trang An Scenic Landscape Complex ↘?

B: I'd like to go to Ha Long Bay.

Tạm dịch: 

1. A: Bạn có muốn ghé thăm một địa điểm di sản văn hóa hoặc tự nhiên hay không?

B: Tớ muốn xem một địa điểm tự nhiên.

2. A: Bạn thích leo núi hay khám phá hang động?

B: Tôi thích leo núi hơn.

3. A: Bạn có muốn đến Huế bằng xe hơi hoặc bằng tàu hỏa không?

B: À, thực sự thì tôi thích đi bằng máy bay hơn.

4. A: Bạn muốn đi đâu? Đến Vịnh Hạ Long hoặc khu phức hợp cảnh quan Tràng An?

B: Tớ muốn đi Vịnh Hạ Long.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close